Hjem > Kommentar til gebyr for virksomheder omfattet af lov om CO2-kvoter

Kommentar til gebyr for virksomheder omfattet af lov om CO2-kvoter

Vi mener det er rimeligt at variere gebyret efter størrelse af den enkelte virksomheds drivhusgasudslip, men vi mener at virksomheder, der stopper deres udledninger, f.eks. ved overgang til vedvarende energi, ikke skal betale gebyr til administration af CO2-kvotesystemet.

Virksomheder, der erklærer at de ikke længere vil forbruge fossil energi i et omfang, der betyder at de skal deltage i CO2-kvotesystemet, bør fritages for gebyr. Såfremt de senere genoptager brugen af fossil energi, kunne de så betale et gebyr for de mellemliggende år, svarende til det foreslåede gebyr for virksomheder, der har stoppet deres CO2-udledninger.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olsen@ve.dk.

Scroll til toppen