Hjem > Kommentar til høring om EU-regler for LNG og gaslagre

Kommentar til høring om EU-regler for LNG og gaslagre

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at bidrage med input til den danske holdning til denne del af EU’s indre energimarked. Vi er enige i behovet for strategiske lagre for gas til at klare uventede situationer; men mener at det skal sikres at betaling for at opretholde disse strategiske lagre ikke giver anledning til en overkompensation til ejere af lagrene eller til ejere af gassen i lagrene.

Det vil være en uheldig subsidiering af fossil energi. Derfor foreslår vi, at Danmark i svaret tydeligere gør opmærksom på, at regler for strategiske gaslagre ikke må give anledning til overkompensering og dermed subsidiering af naturgas-aktører.

For LNG (flydende naturgas) vil vi gerne gøre opmærksom på, at det er en mere miljøbelastende form for fossil energi end anden naturgas. Derfor bør brugen af LNG begrænses, og EU regler skal sikre, at der ikke gives subsidier til LNG. Også LNG-infrastrukturs andel af strategisk energiforsyning bør begrænses grundet dets miljøbelastning. Derfor foreslår vi, at Danmark i svaret gør opmærksom på, at LNG er en væsentligt mere miljøbelastende energiform end anden naturgas med væsentlige energiforbrug og drivhusgasudslip både ved produktion af LNG og ved den efterfølgende forgasning.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Om forfatteren