Hjem > Kommentar til kvotehandelsystemmet for flytransport

Kommentar til kvotehandelsystemmet for flytransport

Vi mener, at fly skal beskattes som alle andre forurenere i forhold til deres belastning af miljøet med bl.a. klimagasser. Da flys klimapåvirkning er 1,9 – 4,7 gange så kraftig i forhold til deres CO2-udslip som anden energiforbrug

(deres RFI værdi ifølge IPCC 4AR), mener vi, at fly skal belastes med en afgift eller tilsvarende kvoter svarende til mindst tre gange deres CO2-udslip. Med f.eks. en CO2-afgift/kvotepris på 20 €/ton CO2, bør fly belastes med en afgift på mindst 60 €/ton CO2 emissioner.

Til det konkrete forslag om at gennemføre EU’s kvotehandel for fly, alene for flytrafik indenfor EU’s grænser, foreslår vi:

  • at EU straks starter forhandlinger med lande udenfor EU, som kunne deltage i EU’s kvotehandelssystem for fly, for at få etableret størst muligt område dækket af et drivhusgaskvotesystem for fly, før ICAO’s system træder i kraft.
  • at man ikke undtager lande med BNP under 4086 $/år som foreslået, men i stedet giver indtægter fra kvotesalg fra ruter til udviklingslande, som støtte til disses udvikling af miljøvenlige transportsystemer.
  • at man frigør fly-kvoter fra EU’s almindelige drivhusgaskvotesystem (EU-ETS) og sætter kvoteprisen til et niveau, der gør en forskel for valg af transportmiddel, hvor der er alternativer og som samtidig giver et kraftigt signal til udvikling af mere energieffektive fly. Vi foreslår et niveau på minimum på 20 €/ton CO2-ækvivalenter for fly-emissioner, svarende til mindst 60 €/ton CO2- emissioner fra fly.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til EU direktiv, som ændrer kvotehandelsystemmet for flytransport

Om forfatteren

Scroll to Top