Hjem > Kommentar til rammenotat om EU Kommissionens oplæg til energiforskning (SET Plan)

Kommentar til rammenotat om EU Kommissionens oplæg til energiforskning (SET Plan)

Vi støtter, at Danmark ikke prioriterer SET-planens fokus på opsamling og lagring af CO2 (CCS). Som tidligere nævnt mener vi, at dette fokus skal ændres til et fokus på at begrænse industrielle drivhusgasudslip fra f.eks. cementindustri og kemisk industri.

Vi støtter også, at Danmark ikke prioriterer SET-planens fokus på atomkraft, der må betegnes som en etableret teknologi på linje med fossil energi.

Vi støtter endvidere, at der søges synergier mellem SET-Planen og det kommende EU initiativ for en cirkulær økonomi.

Vi mener, at der også skal søges synergier mellem SET-Planen og EU’s nye fokus på på aktive energiforbrugere og energiproducerende forbrugere, som EU-Kommissionen har med i arbejdet med at udvikle et nyt markedsdesign for det indre marked (se meddelelser om detailmarked og energimarkedsdesign COM2015-339 og COM2015-340).

Det mener vi også bør være en dansk prioritet, og vi håber derfor at det kan blive reflekteret i den danske holdning.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen