Hjem > Kommentar til Rammenotat om forslag til EU forordning om opstilling af rammer for energieffektivitets-mærkning af apparater m.m.

Kommentar til Rammenotat om forslag til EU forordning om opstilling af rammer for energieffektivitets-mærkning af apparater m.m.

VedvarendeEnergi støtter at der sker en simplificering af energimærkningen, som vi mener vil gøre det langt lettere for forbrugerne at vælge de mest energieffektive apparater.

Til regeringens foreløbige generelle holdning har vi desuden følgende kommentarer

Vi mener at det er en god ide at have fælles mærkning af apparater til samme formål med forskellige energikilder. Det vil aktuelt betyde at eldrevet udstyr skal have højere effektivitet end udstyr, der bruger brændsel. Det er der gode grunde til idet elproduktion og distribution i EU generelt har høje tab. Derfor bør udstyr, der bruger el med lav effektivitet, f.eks. elvarme og elvandvarmere derfor have et meget lavt energimærke. Da eldrevet udstyr, f.eks. varmepumper incl. brugsvandsvarmpumper , har væsentlig højere effektivitet end brændselsforbrugende udstyr, vil det effektive elforbrugende kunne opnå de højeste energiklasser. Efterhånden som elproduktionen i EU bliver mere effektiv kan vægtningen af el i forhold til brændsel ændres. På den baggrund mener vi IKKE at Danmark skal gå imod forslaget om at have samme mærkning for udstyr med forskellig energiforsyning.

Det er bekymrende at der i direktivforslaget (art. 4.1) står at medlemslande ikke må må forbyde, fastsætte restriktioner for eller lægge hindringer i vejen for, at energirelaterede produkter, der opfylder bestemmelserne i den foreslåede forordning (dvs. har energimærke) og dens relevante delegerede retsakter (regler for specifikke produkter), bringes i omsætning eller ibrugtages på deres område. Da der vil være energimærker på olie-og gasfyr fra september i år, kunne direktivteksten tolkes sådan at Danmark ikke længere kan forbyde olie-og gasfyr. Der kan være andre tilsvarende uheldige effekter af dette forslag. Derfor bør art. 4. 1. fjernes i forslaget.

Der bør være information om absolut energiforbrug på energimærkerne, så det er klart for forbrugerne at et stort apparat med godt energimærke i nogle tilfælde bruger mere energi end et mindre apparat med et dårligere energimærke.

Der mangler generelle retningslinjer for hvordan apparaters energiforbrug skal måles, så det f.eks. undgås at apparater med en spare-knap (eco-mode) testes i spare-tilstand mens oplysninger om ydeevne opgives af forhandleren for standard-tilstand.

Det er positivt at der kan være tomme top-klasser, som senere kan fyldes med mere energieffektive apparater; men netop derfor er det bekymrende at det i direktivet er angivet at lande, der giver incentiver til apparater, kun skal give dem til apparater med det højeste energimærke (art. 4.3), da det så kan blive umuligt at give incitamenter, hvis der er en tom A-klasse . Det bør art. 4.3 ændres til at incentiver højst må gives til de bedste 20% af markedets produkter.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen