Hjem > Kommentar til supplerende høring vedrørende ændring af Lov om Energinet.dk

Kommentar til supplerende høring vedrørende ændring af Lov om Energinet.dk

Ændringsforslaget omhandler hovedsageligt Energinet.dk’s mulighed for at fusionere datterselskaber med moderselskabet.

VedvarendeEnergi betragter det som en fordel at tilrettelæggelsen af fremtidens transmissionssystem kan foregå i samme selskab. Da Energinet.dk allerede har overtaget driften af disse selskaber, er det udelukkende en selskabsretslig betegnelse, der ændres ved en fusion.

VedvarendeEnergi har derfor ikke nogen argumenter imod forslaget.

VedvarendeEnergi vil dog gerne benytte lejligheden til at opfordre til, at der – samtidig med indførelsen af muligheden for at fusionere datterselskaberne med moderselskabet Energinet.dk – stilles et krav til Energinet.dk om, at selskabet tilstræber stor gennemsigtighed i deres beslutninger og deres beregninger, således at det bliver muligt for interessenter at få indsigt i Energinet.dk’s baggrundsdata for scenarier og analyser, der ligger bag beslutninger om udbygning og vedligehold af eksisterende net – ligesom det samme bør gælde i forbindelse med investeringer i nye transmissions- og kabelforbindelser.

Ved behov for yderligere kommentarer, kontakt venligst energipolitisk koordinator, Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentarer til supplerende høring vedrørende ændring af Lov om Energinet.dk

Scroll til toppen