Hjem > Kommentar til tarifmodel 2.0 til betaling for elnet for solcelleanlæg m.m.

Kommentar til tarifmodel 2.0 til betaling for elnet for solcelleanlæg m.m.

Hermed VedvarendeEnergis kommentar til forslaget fra Dansk Energi til tarifering af solceller og andre lokale vedvarende energianlæg med tariferingsmodel 2.0 samt revideret rådighedsbetaling for anlæg uden produktionsmålere.

VedvarendeEnergi mener det er en fejl at forlange at solcelleproducenter m.fl., som også er forbrugere, skal betale til det offentlige elnet for brug af egenproduceret strøm, der ikke har været transporteret via det offentlige elnet, – den foreslåede rådighedstarif. Desuden mener VedvarendeEnergi at kravet om målere, der måler både indgående og udgående strøm, som der ikke er behov for ved den hidtidige nettomålerordning, er en urimelig byrde at pålægge solcelle-ejere. Disse måle-og administrationsomkostninger vil ofte være urimeligt store sammenlignet med omkostningen til den ekstra eltransport pga. solceller.

Betaling til elnettet for strøm, der ikke passerer elnettet, er et uhørt påfund. Mindre brug af elnettet bør betyde en mindre betaling til elnettet, uanset om det skyldes lokalt produceret vedvarende energi, elbesparelser eller at der f.eks. bor færre i en bolig. Forskellige forbrugere har forskellig forbrugsprofil, og det er normal praksis at alle uanset forbrugsprofil betaler for brug af elnettet efter elforbrug mens man betaler for oprettelse af en eltilslutning efter tilslutningens effekt. Det bør også gælde solcelleejere. Hvis solcelleejere skal betale for el, der ikke passerer elnettet, bør andre forbrugere med et lavere forbrug i forhold til installeret effekt også betale ekstra, f.eks. sommerhusejere, der kun bruger sommerhusets elinstallation i sommerperioden.

Betaling for ekstra måler og administration kan give en helt urimelig bryde for mindre solcelleejere. Hvis man f.eks. har et 4 kW anlæg og bruger 25% selv vil man sende 2400 kWh/år til elnettet og købe det tilbage på andre tidspunkter. Med en eldistributionspris på 15,6 øre/kWh vil man skulle betale 375 kr + moms for denne elstransport. Hvis den eksisterende måler skal udskiftes med to målere, der kan måle hhv. indgående og udgående strøm, kan det kræve en investering på flere tusinde kr. Denne omkostning skal eldistributionsselskabet pålægge solcelleejeren, måske med betaling over en årrække. Dertil kommer ekstra administration ved afregning af de to målere frem for en, også en udgift, der også skal pålægges solcelleejeren. Samlet vil det give en urimelig urimelig udgift for at opkræve et beløb på f.eks. 375 kr + moms.

I stedet bød der indføres en skematisk ordning, hvor solcelleproduktion og egetforbrug skønnes ud fra solcelleanlæggets kapacitet og husets nettoforbrug. Elselskabet skal så opkræve et fast beløb for brug af det skønnede brug af elnettet udover nettoforbruget, og der vil ikke være behov for omkostninger til ekstra målere eller ekstra aflæsning.

Derfor foreslår VedvarendeEnergi at det aktuelle forslag ikke godkendes og der i stedet udarbejdes et forslag uden rådighedsbetalig og med mulighed for at solcelleejere med nettoafregning kan vælge en skematisk ordning for betaling for brug af elnet udover nettoforbrug, som alternativ til installation og aflæsning af ekstra målere.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen, email olesen@ve.dk, tlf. 86227000 / 24269933

Om forfatteren

Scroll to Top