Hjem > Kommentar til udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Kommentar til udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

VedvarendeEnergis kommentar til udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag.

Vi mener kravet om, at kystnære havmøller skal betale alle ledningsomkostninger frem til et af elselskabet valgt tilslutningspunkt, er urimelig forskelsbehandling i forhold til store havmølleparker.

Samtidig er det en forringelse i forhold til gældende “Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.” §6, hvorefter havmøller “kun” skal betale for ledningsnet til nærmeste punkt på land. Forslaget stiller efter vor opfattelse også kystnære havmøller ringere end landmøller, som kun skal betale elforbindelse (kabel) til nærmeste punkt på elnettet, hvor el fra de nye møller kan aftages (angivet i §3 i ovennævnte bekendtgørelse). Forskelsbehandlingen øges af kravene om at de kystnære møller skal betale hele nettabet til tilslutningspunktet og at de skal betale byggemodning for anlæg i tilslutningspunktet.

De ekstra omkostninger for kystnære møller vil fordyre kystnære mølleprojekter, hvilket vil reducere muligheden for at opstille kystnære møller med god økonomi, specielt for projekter udenfor udbudsrunderne. Da projekter udenfor udbudsrunderne kun får landmølleafregning kan de forventes at være de billigste for samfund og elforbrugerne. Derved vil de ekstra omkostninger, som dette forslag pålægger de kystnære mølleprojekter, efter vor vurdering være med til at fordyre den danske vindmølleudbygning.

Derfor foreslår vi at bekendtgørelsen ændres så kystnære mølleprojekter kun betaler for elforbindelsen til kyst (som i den gældende bekendtgørelse) mens elforsyningen betaler elforbindelse fra kyst til tilslutningspunkt samt alle omkostninger ved tilslutningspunktet incl. byggemodning. Desuden foreslår vi at det kystnære mølleprojekt kun betaler nettab udenfor kysten, uanset hvor afregningsmåleren er placeret. Begge del foreslår vi indført i bekendtgørelsen.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Om forfatteren

Scroll to Top