Hjem > Kommentar til udkast til ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Kommentar til udkast til ændring af lov om fremme af vedvarende energi

VedvarendeEnergis kommentar til udkast til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og elforsyningbekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere disse fire forslag.

Vedr. pkt A. Tilpasning af støtteordninger til el fra bl.a. solcelleanlæg m.v.

Når muligheden for ekstra betaling på 1 øre/kWh til kystnære havmøller med større lokalt ejerskab fjernes, må øget lokalt ejerskab sikres på andre måder. VedvarendeEnergi foreslår derfor, at der gives øgede muligheder for statsgaranti til opstart af vindmøllelav og lokale erhvervsdrivende fonde til etablering af kystnære møller. Desuden foreslår vi at 50% af hver af de udpegede placeringer til kystmøller reserveres til sådanne lav og fonde.

Det skal være en betingelse at det enkelte lav har mindst 50% lokalt ejerskab og at fondenes overskud investeres i lokalområdet på måder, der kommer lokalbefolkningen tilgode.

Vedr. pkt. B: Ophævelse af treledstariffen

Det bør sikres at den foreslåede ophævelse af treledstariffen ikke yderligere forringer forholdene for økonomisk nødlidende varmeselskaber.
Desuden bør der inden grundbetalingerne ophører ved starten af 2019 oprettes en kapacitetsbetaling for gasfyrede kraftvarmeværker, som sikrer en minimumskapacitet af hurtigregulerende elkapacitet uden brug af kul.

Vedr.pkt. C: Regler om pristillæg m.m. for Horns Rev 3

Det bør sikres at dette havmølleprojekt ikke giver en væsentlig øget omkostning for den danske omstilling til vedvarende energi. Derfor mener VedvarendeEnergi i princippet, at der ikke bør gives en pris over en på over 75 øre/kWh for el solgt fra projektet. Desuden mener VedvarendeEnergi at Folketinget skal benytte sin mulighed som angivet i udbudsmaterialet for ikke at godkende det billigste tilbud, hvis projektet er urimeligt dyrt.

Der er rigelig anden mulighed for vindkraft, der kan realiseres for. under f.eks. 75 øre/kWh, og som i givet fald kunne erstatte vindmølleparkens kapacitet med lavere samfundsmæssige omkostninger.

Vedr. pkt. D: Kraftvarmeværkers mulighed for at modtage både investeringstilskud og driftsstøtte

Som anført ved den tidligere høring om dette (15/1-15) kan vi støtte at denne mulighed indføres; dog foreslår vi at det indføjes i loven at tilskuddet til et konkret anlæg skal gives i forhold til den mængde varme, der forventes leveret til procesvarme fra dette anlæg.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olsen@ve.dk.

Om forfatteren

Scroll to Top