Hjem > Kommentar til udkast til bekendtgørelse om pristillæg til el fremstillet på visse solcelleanlæg og andre VE-anlæg end vindmøller

Kommentar til udkast til bekendtgørelse om pristillæg til el fremstillet på visse solcelleanlæg og andre VE-anlæg end vindmøller

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere bekendtgørelsen. Vedr. §8.1 mener vi det er en fejl, at det fremgår at solcelleanlæg nettilsluttet senest 19. november 2012 skal have pristillæg efter den gældende lov om vedvarende energi §47 stk. 3, idet der er aftaler om, at de skal fortsætte den årsbaserede nettomålerordning, hvilket bør fremgå af bekendtgørelsens §8.1.

Vedr. §8.4 kan vi støtte at pristillæg fra el fra anlæg, der bruger fødevarebaserede biobrændstoffer kun gives til 2020, og kun for eksisterende anlæg. Der er dog behov for en nærmere definition af hvilke brændstoffer, der konkret er tale om.

Vedr. §10 stk. 4 mener vi ikke det er rimeligt at et anlæg, der er etableret med op til 6 kW effekt kan miste sit pristillæg til dette mindre anlæg, hvis anlægget udvides. Her bør anlægsejer kunne vælge mellem kun at få pristillæg til en produktion fra anlægget før udvidelsen, f.eks. den seneste årsproduktion inden udvidelsen, eller få pristillæg for hele produktionen efter regler for anlæg over 6 kW.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen