Kommentar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til el fra industriel kraftvarme

VedvarendeEnergi mener ikke, at man på længere sigt skal støtte industriel kraftvarme udover den støtte, der gives til anden decentral kraftvarme. Derfor foreslår vi, at støtten tidsbegrænses til og med 2018, og at der samtidig hurtigst muligt startes en afklaring af, hvordan vi i Danmark bevarer den kraftvarmekapacitet, der bedst kan understøtte en hurtig omstilling af dansk energiforsyning til vedvarende energi.

Ifølge vort forslag til omstilling til vedvarende energi skal en del industriel kraftvarme (det meste af den dampproducerende og hedtvandsproducerende) omstilles til anlæg fyret med fast biomasse, – anlæg som ikke nødvendigvis skal udstyres med kraftvarme.

Desuden foreslår vi, at tilskuddet kun gives til kraftvarmeanlæg, der tilpasser produktionen efter produktionen af vedvarende energi. Derfor foreslår vi, at der indsættes et krav om at stoppe kraftvarmen ved meget lave elpriser, f.eks. så der ikke gives tilskud kratvarmedrift, når der er negative elpriser.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll to Top