Hjem > Kommentar udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas og kriterier for bæredygtighed

Kommentar udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas og kriterier for bæredygtighed

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere de tre udkast. Med hensyn til udkastet til den nye bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas kan vi fra VedvarendeEnergi klart støtte at brugen af bæredygtig biogas defineres, så der ikke kan anvendes almindelige føde-og foderafgrøder til produktionen.

Vi mener dog at begrænsningen for brug af græs er for snæver, da der ved omlægning til flerårig græs er både miljøfordele ved permanent afgrøde og brugbar afgrøde efter kort tid. Derfor foreslår vi, at græs allerede efter et år skal kunne bruges til bæredygtig biogas, frem for efter 5 år som foreslået i udkastet.

Desuden mener vi:

  • at brugen af de nævnte landbrugsafgrøder til biogas på sigt skal begrænses yderligere, fra 12% til f.eks. 5% i 2020.
  • at betegnelsen “energiafgrøder” om almindelige afgrøder til føde og foder er misvisende. Vi foreslår at de i stedet betegnes som “enårige landbrugsafgrøder”.
  • at sætningen i §3 “….hovedsageligt på anvendelse af rest- og affaldsprodukter” er misvisende da gylle og dyregødning ikke er et rest-eller affaldsprodukt, men et produktionsmiddel til agerbruget. I stedet kunne der stå “….. hovedsageligt på anvendelse af materialer, der produceres med minimal egen miljøbelastning”
  • at det skal præciseres at de angivne begrænsninger på anvendelse af “energiafgrøder” (som vi foreslår benævnt enårige afgrøder) i §3 på 25% respektive 12% er procentdele af tørstofindholdet, idet vandindholdet typisk er langt større i gylle og slam til biogasanlæg, end det er i afgrøder.

Med hensyn til de ændrede bekendtgørelser om pristillæg til henholdsvis el og opgraderet biogas, kan vi støtte ændringerne, men mener at reglerne er uklare omkring bortfald af pristillæg, hvis betingelserne ikke er opfyldte.

Det angives at tilskud bortfalder for den del af gassen, der ikke produceres bæredygtigt, men samtidig angives at bortfald af pristillæg gælder hele det pågældende år. Den sidste sætning virker unødvendig, da en evt. senere produktion af bæredygtig biogas må skulle have pristillæg i medfør af den første sætning, også selvom produktionen sker samme år.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk.

Scroll til toppen