Hjem > Kommentar udkast til lovændringer som muliggør tilskud til VE-proces tilskud til fjernvarmeværker

Kommentar udkast til lovændringer som muliggør tilskud til VE-proces tilskud til fjernvarmeværker

VedvarendeEnergi kan støtte at fjernvarmeforsyninger kan få tilskud til omlægning til vedvarende energi, der bruges til procesvarme, på samme måde som industrier kan. Det øger mulighederne for omstilling af dansk erhverv til vedvarende energi.

Det er vigtigt for VedvarendeEnergi at tilskuddet til VE til proces forbeholdes omstilling af energi til procesformål, da vedvarende energi her skal konkurrere med fossil energi med afgifter, der er langt mindre end deres miljøomkostninger.

Derfor foreslår vi, at det indføjes i loven at tilskuddet til et konkret anlæg skal gives i forhold til den mængde procesvarme, der forventes leveret til procesvarme fra dette anlæg. Dette kan sikres ved at tilføje denne betingelse til det foreslåede ny pkt. 2 i §4 i lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at støtten skal videregives til de industrier, der bruger procesvarmen via varmetariffer, men vi mener, at det yderligere med ovenstående tilføjelse skal sikres at tilskud gives i forhold til brugen af procesvarme.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen