Hjem > Kommentar vedr. Ecodesign krav til kedler, varmepumper, vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Kommentar vedr. Ecodesign krav til kedler, varmepumper, vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Vi takker for invitationen til at kommentere disse EU-forordninger og håber at det denne gang lykkes at få vedtaget mere vidtgående regler end kedeldirektivet fra 1992. Derfor håber vi også at forslagene bliver vedtaget.

Vi opfordrer samtidig til at Danmark arbejder for følgende forbedringer i forhold til forslagene fra EU Kommissionen:

  • Vi mener at muligheden for at installere ikke-kondenserede kombi-kedler (m ed varmtvandsproduktion) op til 30 kW med virkningsgrad ned til 75% giver et smuthul for at bevare ineffektive kedler på markedet. Vi foreslår derfor at de ikke -kondenserende kedler kun tillades op til 10 kW, uanset om de har supplerende varmtvandsproduktion eller ej. Det kan betyde at der i nogen tilfælde må installeres en seperat vandvarmer, hvor det ikke er muligt at installere en kondenserende kedel, men det vil være en beskeden omkostning i forhold til de problemer, der kan komme med smuthullet med større, ikke-kondenserede kedler.
  • For at gøre forbrugerne opmærksomme på den lave effektivitet af ikkekondenserende kedler, foreslår vi at de ikke-kondenserende kedler med virkningsgrad under 86% udstyres med en advarselsmærkat med teksten ”Kedel med lav effektivitet. Kun til brug, hvor en normale kedel ikke kan anvendes”
  • Vi foreslår minimums-effektiviter for varmepumper hæves til 115% i andet trin(fra de foreslåede 110%), og at lavtemperatur-varmepumpers minimumseffektivitet samtidig hæves til 140%. Bl.a. danske markedsdata viser at så effektive varmepumper er på markedet i dag, også for luft-vand varmepumper. Der skulle derfor ikke være problemer med at hæve effektivitetskravene.
  • Elektriske kedler er stadig tilladt med de foreslåede regler. Selvom de ikke må installeres i danske huse, kan de bruges som sekundære varmekilder. Vi foreslår derfor at der stilles krav om at de udstyres med en advarselsmærkat med teksten ”Kun til midlertidig brug indtil en varmeforsyning med normale effektivitet kan installeres”

Vi mener endvidere at forslagene fra en række lande om at still egne højere krav til effektivitet er væsentlige. Med ændringerne i bygningsdirektivet (EPDB) i 2012, skulle dette være sikret. Det foreslår vi tydeliggøres ved at en henvisning til landenes muligheder for at sætte højere krav bliver indsat i indledningen (recitals) i teksten til forordningerne.

Desuden finder vi det glædeligt at der også komme regler for energieffektivitet for vandvarmere og varmtvandsbeholderer, selvom kravene bør være højere end foreslået. Vi foreslår derfor at reglerne for vandvarmere og vartmvandsbeholdere strammes ved at indføre de foreslåede krav for andet trin efter to år, fremfor at indføre de foreslåede svagere ”trin 1” krav efter to år.

Tilslut vil vi gerne udtrykke vor glæde over at EU-reglerne for varmekilder endelig bliver vedtaget, ”kun” 7 år efter forberedelserne til dem startede med forberedende studier i 2006. Det er tre år hurtigere end en tilsvarende proces for vandvarmere i USA, som tog 10 år. Dermed er det lykkedes at slå amerikanerne på dette punkt.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

Scroll til toppen