Hjem > Kommentarer til ændring af målerbekendtgørelsen til dansk gennemførsel af EU’s energieff.direktiv

Kommentarer til ændring af målerbekendtgørelsen til dansk gennemførsel af EU’s energieff.direktiv

Vi mener, at forslagene om øget individuel måling af energi er udmærkede og foreslår, at Danmark benytter lejligheden til yderligere at fremme individuel og overskuelig måling af energiforbrug.

VedvarendeEnergis detaljerede kommentarer er:

For §1 stk 7 om fritagelse af luftvarme fra forbrugsmåling bør kun ejendomme, hvor luftvarme eller luftkøling bruges til at fordele varme eller køling mellem boliger eller erhvervsenheder, fritages fra måling.

Det er for en række situationer angivet, bl.a. i §4 stk. 2, at der kun skal opsættes forbrugsmålere, hvis det er omkostningseffektivt; men der er intet steds angivet retningslinjer for, hvornår det ikke er omkostningseffektivt at opsætte målere. Sådanne retningslinjer bør angives i bekendtgørelsen. De bør omfatte en tilbagebetalingstid på ikke under 10 år.

§5 stk 2. Det bør ikke være op til den enkelte bruger at bestemme om måling af gas til kogning skal måles. Der bør også for gas være måling af forbrug i hver bolig og erhvervsenhed.

§9 stk. 2. Den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsomkostningerne bør afregnes efter måling, ikke kun mindst 40% som i forslaget, men mindst 80%.

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere den ændrede måler-bekendtgørelse til gennemførsel af EU’s energieffektivitetsdirektiv i Danmark.
Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Scroll til toppen