Hjem > Kommentarer til EU meddelelse om energiteknologi

Kommentarer til EU meddelelse om energiteknologi

Til Klima-, Energi-og Bygningsministeriet

VedvarendeEnergi mener, at Danmark skal arbejde for at vedvarende energi og energieffektivitet biver hovedprioriteter i EU’s energiforskning.

Vi mener ikke, det er i Danmarks interesse at finansiere atomkraftforskning og mener derfor,

at Danmark skal arbejde for at dette nedprioriteres. Der kan være behov for forskning i sikker opbevaring af radioaktivt affald, men vi mener ikke, at EU’s budget skal bruges til at udvikle teknologier, som ikke har dansk interesse, f.eks. 4. generations atomkraft, livtidsforlængelse af atomkraftreaktorer eller fusionsforskning.

Vi mener heller ikke, at det vil være gavnligt for danske og EU energi-og klimamål at støtte CCS (opsamling og lagring af CO2). Det vil være billigere og mere sikkert at reducere drivhusgasudslip med energibesparelser, vedvarende energi og andre løsninger. Derfor er det ikke konstruktivt at støtte forskning i CCS.

EU-forskning har en vigtig rolle med at støtte europæisk forskningssamarbejde, som giver både forskere og mange andre bedre viden om forskning og erfaringer i andre lande.
Folkelige organisationer, der arbejder med energi, har deltaget i denne forskning, hvilket har gavnet organisationerne og samtidig har tilføt nye erfaringer og synsvinkler i forskningsprojekterne. Det er vigtigt at folkelige organisationer (NGO’ere) fortsat deltager i EU forskningssamarbejde, også med EU-støtte.

Endelig vil vi gerne pointere at en dag til at kommentere en sag som denne er meget kort tid.

Med venlig hilsen, på vegne af VedvarendeEnergi,

Gunnar Boye Olesen

Scroll til toppen