Hjem > Kommentarer til EU meddelelse om fremskridt mht. gennemførsel af det indre marked (el & gas)

Kommentarer til EU meddelelse om fremskridt mht. gennemførsel af det indre marked (el & gas)

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere denne meddelelse fra EU Kommisionen. Meddelelsen starter med at nævne overgang til en kulstoffattig økonomi som et mål, ligesom fremme af vedvarende energi nævnes flere steder. Herefter mangler meddelelsen generelt at omsætte denne målsætning til handlingsforslag.

Omvendt indeholder den flere forslag, der vil forsinke omstillingen til vedvarende energi. Det gælder specielt udbygningen af gasnet, som kun er relevant, hvis gasnettene skal bruges til fossil gas.

En omstilling til vedvarende energi vil betyde at der kun vil være brug for gasnet til biogas og måske i fremtiden til kunstige gasser baseret på brint og CO2. Til denne begrænsede mængde af disse gasser vil der ikke være behov for et udvidet gasnet idet der er rigelig kapacitet i det eksisterende net. Det bør derfor fra dansk side klart meddeles at der ikke er brug for udbygning af gasnet mellem EU-landene, for flere LNG-terminaler eller for gasimportledninger som den foreslåede gasimportledning til EU fra de kaukasiske lande. I stedet må fokus være på at forsyningssikkerheden styrkes ved at reducere gasforbrug med energibesparelser og vedvarende energi.

For den foreslåede udbygning med elnet er vi enige med meddelelsens forslag om at de grænseoverskridende elforbindelse øges til 15% af landenes elkapacitet; men ikke at der nødvendigvis er rationaler for en yderligere udbygning, som vi bl.a. ser mellem Danmark og vore nabolande.

Mens meddelelsen adskillige steder postulerer at komme med forslag til en billigere energiforsyning, mangler der en overvejelse om hvor langt det kan betale sig at udbygge elnettene, både økonomisk og for at fremme omstilling til vedvarende energi. Vi mener at det klart må slås fast, at der kun skal ske den elnet-udbygning, der giver den billigste omstilling til bæredygtig, vedvarende energi. Det er i den forbindelse vigtigt at investeringer i smart-grid løsninger med lokal fleksibilitet vurderes på lige fod med udbygninger af transmissionsnettene.

Den samme betragtning bør foretages omkring etablering af off-shore net til havmøller. Det bør vurderes om egentlige off-shore net er en økonomisk rationel måde at få el fra havmøller til land.

Endelig skal vi bemærke at meddelelsen modsiger sig selv mht. LNG-terminaler, idet den lave brug af terminalerne er en logisk følge af markedsudviklingen, hvor de høje omkostninger (både økonomiske og miljømæssige) ved LNG kombineret med stor efterspørgsel efter LNG i Asien gør denne energiform aktuelt uinteressant for det europæiske marked.

Hvis man fra EU ønsker et konkurrencemarked med mål om lave energipriser, vil der være teknologier, som aktuelt LNG-terminaler, der vil får lav benyttelse pga. deres høje priser.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk.

Scroll til toppen