Hjem > Kommentarer til forslag til bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsyningssikkerheden

Kommentarer til forslag til bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsyningssikkerheden

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag til bekendtgørelse.

Vi bifalder at Energinet.dk’s får klarere retningslinier for at købe strategiske reserver til at sikre elforsyningssikkerheden.

Vi mener det er vigtigt at reserverne fordeles jævnt over Danmark, eller over den landsdel, hvor der er behov for reserven, herunder at reservekapaciteten fordeles på flere enheder for at opnå størst mulig forsyningssikkerhed. Det giver også de bedste muligheder ved større nedbrud at holde dele af elsystemet i drift og hurtigt genoprette elforsyningen i de øvrige områder.

Som en konsekvens af dette mener vi, at der primært skal anvendes danske reserver. Så kan fejl på udlandsforbindelser ikke kompromittere forsyningssikkerheden, som det skete ved det store strømsvigt på Sjælland i 2003.

Vi mener at den indkøbte elproduktionskapacitet såvidt muligt skal baseres på vedvarende energi; og at der ikke skal indkøbes reserver fra kulfyret elproduktion. Vi mener således at den indkøbte elproduktionskapacitet aktuelt skal begrænses til vedvarende energi og naturgasfyrede værker.

Indenfor en tiårig periode bør den overgå til anlæg forsynet 100% med vedvarende energi, incl. biogas.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk.

Om forfatteren

Scroll to Top