Hjem > Kommentarer til obligatorisk energisyn i store virksomheder

Kommentarer til obligatorisk energisyn i store virksomheder

Vi mener forslaget er gavnligt, da der er store potentialer for energibesparelser i mange virksomheder. Definitionen af store virksomheder betyder dog, at en række energitunge virksomheder, f.eks. gartnerier, ikke omfattes af de foreslåede energisyn, da de normalt har under 250 ansatte.

Derfor foreslår vi, at gruppen af virksomheder der skal have energisyn udvides med alle virksomheder, der får godtgjort 100% af energiafgiften (Det er virksomheder i brancher på “Proceslisten” i bilag til CO2-afgiftsloven).

Ofte undlader virksomheder at gennemføre energibesparelser, der har tilbagebetalingstider længere end 2-3 år. For at bidrage til en yderligere energispareindsats, foreslår vi, at der i energisynsrapporterne skitseres tiltag til energibesparelser og omlægning til vedvarende energi med tilbagebetalingstider op til 10 år. Samtidig foreslår vi, at rapporterne suppleres med forslag til finansiering af tiltagene, incl. ekstern finansiering.

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere forslaget. Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Scroll til toppen