Hjem > Kommunevalg ’13

Kommunevalg ’13

I forbindelse med Kommunevalget 2013 har Vendsyssel Energi- og Miljøforening stillet byrådets kandidater i Frederikshavn Kommune et par spørgsmål:


Spørgsmål 1: Vil du stemme NEJ til efterforskning af skifergas?

Spørgsmål 2: Går du ind for, at flere vindmøller opstilles på land?

Årsagen til, at Vendsyssel Energi- og Miljøforening stiller disse spørgsmål til alle opstillede kandidater er, at det nye byråd skal tage stilling til en VVM-redegørelse, der kan give det franske energiselskab Total og danske Nordsøfonden lov til at bore efter skifergas ved Dybvad.

For at vise offentligheden, at der er politikere i det kommende byråd, der er imod skifergas, vil vi offentliggøre en liste med de kandidater, der stemmer NEJ til skifergasboringer. Det vil vi gøre i lokalavisen i Frederikshavn, og her på vores hjemmeside. Her vil vi også offentliggøre deres tilkendegivelse om vindmøller på land.

 

Derfor Nej til skifergas

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har mange grunde til at byrådet bør sige nej til skifergasboringer. Den væsentligste er de klimamæssige konsekvenser ved udvinding af skifergas.

Fossile brændsler bør ikke længere være drivkraften til øget vækst i Frederikshavn, Danmark og verden. Verden har ikke brug for mere fossilt bændsel, hvis den globale opvarmning skal holdes på en temperaturstigning på under 3◦C i dette århundrede. Faktisk er det sådan, at kendte olie- og gasforekomster, bør blive liggende i undergrunden. Det tror vi ikke på vil ske, når der er brugt millioner af kroner på efterforskningsarbejdet.

Derfor mener Vendsyssel Energi- og Miljøforening, at disse mange penge bør investeres i den grønne omstilling – til gavn for kommende generationer og en bæredygtig udvikling. Det sker blandt andet ved at opsætte vindmøller på land på gode placeringer, i stedet for at bruge ressourcer på yderligere efterforskning af fossile brændsler.

Efterfølgende er der endnu flere grunde til at sige nej til yderligere efterforskning af skifergas:

  • Der er risiko for, at skifergassen kan trænge ud i grundvandet og forringe drikkevandet.
  • Der vil være risiko for, at anvendte kemikalier kan forurene grundvand og overfladevand.
  • Der skal anvendes store vandmængder til udvinding af skifergas.
  • Forurenet spildevand skal håndteres, spild kan ikke undgås.
  • Der kommer radioaktive stoffer op i større eller mindre mængder. Mineaffaldet skal håndteres.
  • Der er risiko for lokal påvirkning af natur og biodiversitet.
Scroll til toppen