Hjem > Kul og lyspunkter

Kul og lyspunkter

Kul og lyspunkter

Det 19. klimatopmøde, COP19, er nu i fuld gang i Warszawa. Som optakt har lobby’erne for fossil energi været stærkere ude end før. Den polske kul-lobby arrangerer et stor parallelt arrangement om kul og klima.

Lande som Tyrkiet sender deres ministre til kulkonferencen frem for til COP19.

Og på det helt lille plan, så er velkomstpakken til COP19 betalt af en stor polsk kulproducent, sækkestolene til afslapning på gangene er betalt at flyselskabet Emirates, og de polske arrangører bruger deres info-app til at udsende meddelelser om, at klimændringer er naturlige fænomener.

Dårlige nyheder fra Australien og Japan

Der er også dårlige nyheder om, at rige lande med store drivhusgasudslip intet vil gøre: Australien har netop skrottet hovedparten af landets klimaindsats, hvilket straks blev offentligt budt velkomment af Canada, der har tidligere har gjort noget lignende.

Og Japan forventes at offentliggøre nye planer, der betyder, at landets drivhusgasudslip vil øges med 3-7% fra 1990 til 2020. Det erstatter tidligere mål om op til 25% drivhusgasreduktion i denne periode.

Vil de rige lande støtte de fattige lande i at reducere CO2?

På trods af de dårlige nyheder fortsætter forhandlingerne om en global klimaaftale i 2015, som skal sikre reduktioner fra 2020, samt om mere frivillige indsatser indtil 2020. Indtil videre ser det ud til, at forhandlingerne går roligt fremad.

Ingen har indtil videre forsøgt at blokere, som det tidligere er sket. Det er dog tvivlsomt, om der kommer gennembrud, bl.a. fordi et af de store spørgsmål er den rige verdens støtte til de fattige landes indsats for at reducere udslip og tilpasse sig klimaændringerne.

Selvom de rige lande med USA i spidsen ved klimatopmødet i København i 2009 skrev under på at de vil give tilsammen 100 milliarder $ i 2020, er der ikke vilje til en køreplan for, hvordan disse midler skal skaffes.

Initiativer fra USA om stop af klimagasser

Jeg var i går til møde mellem NGO’erne og USA´s forhandlere. Det var et meget åbent møde, hvor forhandlerne ærligt talte om USA’s muligheder og mangel på samme for at kunne love væsentligt øgede bidrag til den fattige landes klimaindsats i de kommende år.

Flere repræsentanter for de folkelige organisationer prøvede at spørge, om ikke USA kunne støtte en eller anden form for ramme for øget støtte. På trods af en meget åbenhjertig dialog kom der ikke noget gennembrud.

Til gengæld talte USA varmt for forslag, om at lave en aftale om at stoppe brugen af de meget kraftige klimagasser, der bruges i bl.a. køleskabe og varmepumper (fluorerede kulbrinter, også kaldet freon’er), samt for et byinitiativ, hvor byer og kommuner over hele verden skal reducere deres udslip.

Der skal mere til at sikre et stabilt klima

Forslagene om udfasning af de kraftige klimagasser og byinitiativet er måske symptomatiske for klimaforhandlingerne. Der er rigtigt gode argumenter for begge dele, ligesom der er for mange andre mindre forslag.

Det giver også god mening, at det bliver globale initiativer, og dermed at de bliver en del af de globale klimaforhandlinger. De er bare tilsammen langt fra nok til at sikre et stabilt klima. Der skal meget mere til.

VedvarendeEnergis energivision skal præsenteres

Og fra vores helt egen verden, så er jeg igen sammen med kollegaer fra INFORSE, International Network for Sustainable Energy, der med hjælp fra ”Southern Voices”- konsortiet, hvor VedvarendeEnergi er med, og det svenske AirClim Sekretariat har fået midler til at deltagere fra både Afrika, Sydasien og Østeuropa kan være med til topmødet. Vi har fået en INFORSE udstillingsstand og på mandag har vi et seminar, et side-event, hvor vi bl.a. skal præsentere VedvarendeEnergis energivision og en række gode energieksempler fra Afrika og Sydasien. Vi arbejder nu med at få samlet de gode eksempler i en publikation, vi kan præsentere på mandag.

Fra Warsawa, 14/11-2013, Gunnar Boye Olesen

Scroll til toppen