Hjem > Langsommere og dyrere omstilling til vedvarende energi?

Langsommere og dyrere omstilling til vedvarende energi?

Med regeringen aktuelle forslag til Finanslov2016 er der lagt op til en række besparelser i statsbudgettet, der forsinker de billigste dele af omstillingen til vedvarende energi, og som med tiden gør det dyrere for os i Danmark at skaffe den energi, vi har brug for.

Der er skåret en tilskudsordning væk til store varmepumper. Sammen med de høje afgifter på brug af vindstrøm vil det betyde at flere varmeværker ikke investerer i varmepumper, der kan bruge den billige vindstrøm. I stedet vil de fleste investere i træpille- og træfliskedler, der blot vil øge importen af flis og piller, til en højere pris en den billige vindstrøm.

Der er skåret en forsikringsordning til geotermi væk, som kunne hjælpe varmeværkerne med at udnytte den danske geotermi. Dermed er der stor risiko for, at man ikke kan forvente varmeværker investerer i geotermi, selvom det ville være den billigste løsning, i de 90-95% af projekterne, hvor man når gode geotermiske lag.

Den uvildige rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi, som nu varetages af EnergiTjenesten, er ikke med i Finanslovsforslaget for 2016. Den ordning får specielt boligejere til at investere i en lang række økonomiske energibesparelser og investere i vedvarende energi.

Finansieringen for elbusser og en række klimaprojekter forsvinder.

Puljer nedlægges til fremme af cykeltrafik og til bedre og billigere kollektiv transport.

Den grønne omstillingsfond nedlægges, og dermed forsvinder en lånemulighed for grønne energiprojekter.

Energiforsknings-og udviklingsprogrammer beskæres kraftigt.

Der er penge at spare for samfundet ved omstillingen til vedvarende energi og til de fleste af de specifikke investeringer, der skal sikre omstillingen til vedvarende energi, f.eks. store varmepumper, energibesparelser og elbusser. Forskning og udvikling er også med til at gøre omstillingen nemmere og billigere, samtidig med at den hjælper med at give Danmark en førerposition på området. Derfor bremser de foreslåede kortsigtede besparelser på Finanslov 2016 både omstillingen til vedvarende energi og de dele af omstillingen, der giver god samfundsøkonomi her og nu. Samlet er der risiko for at omstillingen bliver både langsommere og dyrere.

Vi håber nu at Folketingets politikere ser kritisk på besparelserne, og ikke lader kortsigtede hensyn gøre det dyrere at være dansk forbruger i fremtiden og fortsætte de skadelige drivhusgasudslip.

 

Køb Gunnar

Du kan være med til at råbe politikerne op – støt vores arbejde og Køb Gunnar nu!

 

 

Scroll til toppen