Liberal Atomkraft – for dyrt

Som det eneste parti i Danmark går Liberal Alliance ind for atomkraft. Ifølge udtalelser fra partiets energiordfører, foreslår de, at der opføres to reaktorer på hver 1000 MW i Danmark. Dette forslag rejser en række kritiske spørgsmål, som partiet må give os svar på:

For det første: Hvor placerer vi værkerne og det radioaktive affald? Kunne man f.eks. forestille sig, at værket og affaldsdepotet placeres i de valgkredse, hvor partiet får flest stemmer? Det ville så give vælgerne mulighed for at stemme for at få atomkraft helt tæt på, blot ved i stort tal at stemme på Liberal Alliance?

For det andet: Hvem skal betale? Atomkraft er dyrt. Med udgangspunkt i priser fra det igangværende atomkraftbyggeri i Finland vil de to reaktorer i alt koste 50-60 milliarder kr, eller noget mere end Femernforbindelsen til 40-50 mia. Skal det statslige elselskab DONG tvinges til at betale værkerne og så opkræve meromkostningerne fra forbrugerne? Og hvis det ikke lykkes og selskabet går konkurs: Skal skatteyderne så betale, som det f.eks. er tilfældet i England, hvor skatteyderne hvert år betaler milliarder efter et falleret atomkraft-elselskab?

For det tredje: Hvem skal betale for at fjerne det radioaktive værk og affald efter brug? Det forventes at koste 1 mia. at fjerne det radioaktive materiale fra de små forskningsreaktorer på forskningscenter Risø og Liberal Alliance foreslår et værk med omkring 400 gange så stor kapacitet.

For det fjerde: Hvem der skal betale hvis uheldet er ude, som vi f.eks. ser i Japan? Selv om vi ikke forventer jordskælv og tsunamier i Danmark, har den fortvivlende katastrofe i Japan gjort det tydeligt, at selv i et land, hvor der er styr på tingene, kan katastrofen ske – og et nedkølingsanlæg kan svigte. Skal værket forsikres mod en større katastrofe? Eller mener Liberal Alliance at det også her er skatteyderne, der skal til lommerne?

Det kan være fristende for et mindre parti at mene noget andet end alle andre partier, men på dette punkt er det måske bare, fordi det er den rigtige politik, de andre partier har?

Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi

Scroll to Top