Hjem > Ny standard for afstand til byområde stopper vindmøller ved Kjellingbro

Ny standard for afstand til byområde stopper vindmøller ved Kjellingbro

På Brønderslev Kommunes byrådsmøde den 29. oktober besluttede et stort flertal, at der ikke skal arbejdes videre med planerne om vindmøller ved Kjellingbro ved Hjallerup.

Et stort flertal mente, at en afstand på 2,5 km til boligområdet Tennisskoven og 1,4 km til Grindsted i Aalborg Kommune, der tilmed ligger vest for møllerne, er for tæt på byområder.

Allerede på debatmødet var Hjallerup borgerne oppe i det røde felt med udokumenterede påstande. Stemningen på mødet var aggressiv med bu’en og klappen og det var vanskelig at komme til orde, uden at have ”nej hatte” på. På byrådsmødet udtalte flere byrådsmedlemmer, at den form for debat ikke er acceptabel.

Projektudviklerne tog i planlægnings fasen efterfølgende kritikken fra Grundejerforeningen Tennisskoven til sig og kom med et revideret forslag, hvor de 6 nærmeste møller i det oprindelige forslag med 14 møller blev fjernet. Afstanden til bosætningsområdet Tennisskoven, der er udlagt i Masterplan for Hjallerup fra 2008 bliver i det reviderede projekt til 2,4 km. Forslaget ligger pænt under de skærpede støjkrav til boligområderne i Hjallerup og Grindsted, der er 37 dB.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening havde kigget kritisk på området og anbefalet et projekt med 8 vindmøller i én række. Området er meget velegnet til vindmøller. Står man i området kan der ses andre vindmøller i horisonten, samt store elmaster med højspændingsledninger, der krydser området. Området bruges i dag til landbrugsdrift og ligger tæt på hovedvej og motorvej. I projektet var der beskrevet, at nogle af højspændingsmasterne skulle fjernes.

Det er ikke første gang byrådet får bløde knæ og siger nej til vindmøller efter lokale protester. Det skete både ved Stenum, Filholm, Manna og Hvilshøj. Brønderslev Kommunes kommuneplan udstikker retningen for kommunen udvikling. Ifølge kommuneplanen udpeges nye vindmølleområder løbende efter behov såfremt området kan overholde lovgivning og er forenelig med hensyn til natur, landskab og nabobeboelser.

Det fremgik også på byrådsmødet, at der er ønsker om at bidrage med grøn omstilling. I den forbindelse er der behov for en vindmølleplanlægning med bedre retningslinjer for opsætning af vindmøller i forhold til byområder og natur.

23 stemte imod at arbejde videre med projektet – Ole Bruun (EL) og Lene Hansen (S) var for, og Arne M. Jensen (S) undlod at stemme.

Læs mere om byrådets behandling her

Scroll til toppen