Hjem > Nyt biomassefyret kraftvarmeværk for 1 milliard i Aarhus

Nyt biomassefyret kraftvarmeværk for 1 milliard i Aarhus

Aarhus Byråd har godkendt en anlægsbevilling, så AffaldVarme Aarhus kan opføre et biomassefyret kraftvarmeværk. Anlægsarbejdet kan nu gå i gang, og værket vil være leveringsdygtigt i bæredygtig varme i 2017.

Anlægsbevillingen er på omkring 1 mia. kr. fra Aarhus Byråd til Affaldvarme Aarhus muliggør opførelsen af det nye værk med en af Danmarks største kedler til bio-brændsler ved forbrændingsanlægget i Lisbjerg.

Aarhus Byråd har også godkendt en bevilling på 283 mio. kr. til et transmissionsanlæg fra det nye værk og frem til ledningsnettet.

I tråd med klimaplan

Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz ser frem til at Aarhus kan gøre endnu en indsats for miljøet:

– Det bliver bæredygtigt og fremtidssikret. Anlægget vil levere en femtedel af vores fjernvarme, og det er samtidig designet, så det forventeligt kan leve op til fremtidige miljøkrav, så det genindvinder og drager nytte af ressourcer fra produktionen.

Værket er et vigtigt element i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan 2010, der sigter mod en flerstrenget og CO2-neutral varmeforsyning til konkurrencedygtige priser.

Fleksibelt & besparende

Det opnås bl.a. ved at forbrænde biobrændsler, der for en stor dels vedkommende ventes at komme fra leverandører tæt på anlægget. Et andet aspekt er en meget høj virkningsgrad, der opnås ved kondensering af vandindholdet i røggasserne. At anlægget bliver meget fleksibelt og op til halvdelen af brændslet kan således være andre biobrændsler end halm og anlægget kan under hensyntagen til efterspørgsel og prisen på el, producere mere eller mindre el, samtidigt med at der produceres fjernvarme. Endelig kan spildevand fra produktionsprocessen bruges som vand i fjernvarmenettet, og det giver en besparelse på ca. 75.000 m3 råvand om året.

Alt i alt ventes det ikke, at det nye varmeforsyningsprojekt – trods den store investering – vil medføre en stigning i den årlige varmeudgift for en standardvarmekunde i et én-familiehus med et varmeforbrug på 17.500 kWh. Den endelige fastsættelse af prisen sker i den løbende budgetlægning.

Kilde: energy-supply.dk

Scroll til toppen