Hjem > Obama klar med ny regulering af fracking

Obama klar med ny regulering af fracking

ENERGISLAGSMÅL: Den amerikanske regering vil stramme det regelsæt, der styrer udvindingen af skifergas. Teknikken er kontroversiel og forhadt af miljøgrupper, men industrien og republikanerne raser over de nye love om en bedre sikring af brønde og spildevand.

Udvinding af skifergas – også kaldet fracking eller på dansk  ’hydraulisk frakturering’ – er en kontroversiel teknik i USA.

Metoden til at udvinde olie og naturgas har indtil videre været stort set ureguleret på føderalt niveau i det amerikanske, til sorg for miljøgrupper og til glæde for industrien. Den har fejret et veritabelt olie- og gas-eventyr på hjemmebanen grundet svag kontrol på det enkeltstatslige, men det forsøger præsident Obama at få rådet bod på nu, lød det i denne uge i flere amerikanske medier.

De skriver, at regeringen nu barsler med en række sikkerhedsmæssige og landsdækkende restriktioner.

Reglerne vil indføre nye standarder for brønde og bortskaffelse af spildevand, og der bliver indført et krav om offentliggørelse af de kemikalier, der anvendes, lød det tirsdag fra indenrigsminister Sally Jewell under en tale i Washington:

“Reglen vil omfatte foranstaltninger til at beskytte vor nations grundvandsafhængige virksomheder, der skal konstruere sunde brønde; det handler om at offentliggøre de kemikalier, virksomhederne bruger, for at vi kan håndtere de væsker, der anvendes i processen på sikker vis,” sagde Jewell ifølge Wall Street Journal og fortsatte:

”Nogle har allerede været ude og kritisere disse nye standarder som alt for byrdefulde for industrien; Jeg tror, ​​at de fleste amerikanere ville kalde dem for sund fornuft.”

Fracking-teknikken skaber frakturer ved at pumpe en væske blandet med sand og visse kemikalier ned i boringen i undergrunden, der herved sættes under meget højt tryk. Metoden benyttes bl.a. ved indvinding af olie og naturgas samt fra lag af ler og skifer – skifergas har vundet betydeligt frem i USA, men har også skabt vrede og bekymring i visse af de lokalområder, hvor frackingen finder sted, fordi der kan ske utilsigtede udslip af store mængder af den væske, som bruges, der videre kan føre til forurening af grundvandsmagasinerne. Det skønnes, at 15-25 procent af boringerne er utætte, og der har været meldinger om områder i USA, hvor metangasforureningen har gjort det almindeligt brændbart.

Godt eller for vidtgående?

De nye regler bliver offentliggjort i dag, fredag, men det vides imidlertid på forhånd, at de ikke lever op til miljøforkæmpernes hovedkrav om et egentligt lovtilsyn med fracking – endsige et egentligt forbud.

For lovsættet gælder nemlig udelukkende arealer, der ejes af den føderale regering selv eller de tribale områder, som reguleres af indianerstammer. I de storproducerende fracking-centre i Pennsylvania, det sydlige Texas og North Dakota, vil de nye love ikke betyde det store.

Alligevel tøver energiindustrien ikke med at kalde præsidentens initiativ for ”magtfuldkommenhed”, og fra Obamas kritikere i Kongressen lyder det, at miljøfolkene overdriver farerne ved teknikken – og at enkeltstaterne allerede har en effektiv, decentral regulering:

“Washington fortsætter med at komme med regler, der blot gør det sværere at udvikle amerikansk energi,” lyder det eksempelvis fra John Barrasso, hvis hjemstat Wyoming vedtog sine egne fracking-regler i 2010. Han siger til hjemmesiden Politico, at han agter at stemme imod forslaget.

Fra den liberale tænketank ”Center for American Progress”, der ligger i Washington DC, lyder der til gengæld ros:

“Som med enhver regulering kan du ikke gøre alle tilfredse, og du kan ikke gøre det perfekt, men det vil absolut være et stort skridt i den rigtige retning – vi vil sikre brøndene og boringerne samt forbedre gennemsigtigheden og beskyttelsen af lokalområdet,” lyder det fra direktør Matt Lee-Ashley til Politico.

De nye regler vil også indbefatte standarder for godt byggeri og vil ”adressere de bekymringer, der eksisterer over, om væsker fra fracking processen er i stand til at sive ind den nærliggende drikkevandsforsyning,” skriver Politico. De vil også omfatte regler for bortskaffelse af det flydende fracking-affald kendt som “tilbagestrømning” og krav for virksomheder om at offentliggøre de kemikalier, de bruger i fracking-processen.

Eller bare slapt?

Fra grønne miljøaktivister er reaktionen mere behersket. Anti-fracking aktivister har tidligere afvist et andet lovudkast fra regeringen som værende alt for svagt.

Miljøfolket mener, at præsidenten burde gøre mere for at skære ned på olie- og gasproduktionen og tage meldingerne om sygdomme, beskadigede veje, eksplosive brændstoffer og endda jordskælv, som visse forskere mistænker for at være blevet udløst af underjordisk deponering af affald efter boringerne, alvorligt.

Amy Mall, der er seniorpolitik analytiker i miljøtænketanken ”Defense Council,” siger, at hun er bekymret over den hydrauliske frakturerings indvirkning på forurening og folkesundhed: ”Ingen regler er stærke nok eller håndhæves i tilstrækkelig grad… Vi er meget bekymrede over, hvor meget olie og gas der bliver udvundet på denne måde og de store mængder, vi står med.”

Kilde: Altinget

Scroll til toppen