Økonomi 2022

VedvarendeEnergi har en sund og robust økonomi. Med et årsresultat på 0,05 mio. har vi konsolideret os med en egenkapital på 2,66 mio. Det sikrer, at vi har likvide midler til at håndtere store, fluktuerende projekter.

VedvarendeEnergi er langt overvejende en projektbåret forening. 98 procent af midlerne kommer fra danske og internationale donorer og fonde til konkrete projektaktiviteter, der er med til at omstille samfundet i en mere bæredygtig retning. Vi har en overvægt af internationale projekter – særligt i Syd – mens en mindre andel af vores aktiviteter foregår i Danmark, både på lokalt og nationalt plan.

Det hænger sammen med, at klimaforandringerne ikke har nationale grænser – de skaber derimod globale udfordringer, som kræver fælles løsninger til gavn for alle, og en retfærdig fordeling af ressourcer i hele verdenssamfundet.

Derfor prioriterer VedvarendeEnergi i særlig grad vores internationale indsatser, hvor vi handler globalt for at løse de udfordringer, som vi i Danmark er med til at skabe. Samtidigt har vi fokus på at vores arbejde og aktiviteter skal spænde bredt: Fra lokale miljøgrupper, der arbejder med klimaformidling i Danmark til samarbejde med lokale organisationer om klimatilpasningstiltag i Kenya.

Alle aktiviteterne i foreningen varetages af et stort korps af frivillige og ansatte på sekre- tariatet og EnergiTjenestens fire lokale kontorer – samt vores internationale partnere.

Her kommer pengene fra - og det bruger vi dem til

Økonomi 2022 til web_page-0001
Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Scroll to Top