Atomkraftens udvikling

Positionspapirer og høringssvar

VedvarendeEnergi har i årenes løb udgivet flere rapporter og høringssvar alene og i samarbejde med andre. På denne side finder du høringssvarerne og positionspapirer, hvor du kan læse mere om VedvarendeEnergis positioner på forskellige miljø- og klimapolitiske emner.

Positionspapirer

Position på omstilling til vedvarende energi

VedvarendeEnergis position på en grøn omstilling.

Download her

Position på globalt ansvar

VedvarendeEnergis position på globalt ansvar.

Download her

Position på folkelig deltagelse

VedvarendeEnergis position på folkelig deltagelse.

Download her

Position på flyafgifter

VedvarendeEnergis position på flyafgifter.

Download her

Position på bæredygtigt forbrug

VedvarendeEnergis position på bæredygtigt forbrug.

Download her

Position på atomkraft

VedvarendeEnergis position på atomkraft.

Download her

Position på ansvarlige investeringer

VedvarendeEnergis position på ansvarlige investeringer.

Download her

Position på ambitiøs klimaindsats

VedvarendeEnergis position på en ambitiøs klimaindsats.

Download her

Høringssvar

VedvarendeEnergis kommentar til lovforslag om ændring af lov om kontinentalsoklen

Download her

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til Bekendtgørelse om pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Download her

VedvarendeEnergis kommentar til bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker, bekendtgørelse om grøn pulje, m.m.

Download her

Større klimaindsats og transparens fra EKF Danmarks Eksportkredit

Download her

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven

VedvarendeEnergis kommentar til forslag tilBekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven

Download her
Scroll to Top