UngEnergi Roskilde til klimademonstration foran Christiansborg

Referater fra bestyrelsesmøder

 

Bestyrelsen i VedvarendeEnergi er organisationens øverste myndighed, som mødes fire gange om året. Her drøfter de blandt andet VE´s strategi og det kommende års aktiviteter ligesom de vælger medlemmerne til bestyrelsen. Alt foregår i tæt kontakt med sekretariatet mellem møderne.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde og dets betydning for VedvarendeEnergi, så læs referaterne fra bestyrelsesmøderne til højre.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen består af:

  • En for- og næstforperson, som vælges af VE's medlemmer
  • Tre bestyrelsesmedlemmer, som vælges af VE's medlemmer
  • To suppleanter, som vælges af VE's medarbejdere

Valgperioden til bestyrelsen er to år for generalforsamlingsvalgte personer, og et år for suppleanter.

Vil du vide mere om foreningen, så læs vores vedtægter her: VedvarendeEnergis vedtægter april 2023

Vil du vide mere?

Se medlemmer af bestyrelsen og find deres kontaktinformation herunder

Scroll to Top