VedvarendeEnergis strategi

Grøn Omstilling for Alle

Mens omstillingen af Danmarks energiproduktion til vind og sol er i gang, ser vi stadig på globalt plan en stigende CO2-udledning, stigende økonomisk ulighed og et stigende pres på miljø og ressourcer. Heller ikke i Danmark løses den grønne omstilling alene med investeringer i vedvarende energi – lige så vigtig er vores adfærd, ressourceforbrug og ressourcefordeling.

I VedvarendeEnergi vil vi med vores nye strategi arbejde for en retfærdig og inkluderende grøn omstilling. For den grønne omstilling skal være for alle. Det betyder, at alle – også almindelige borgere – skal have mulighed for at bidrage, og for at få indflydelse på retningen og hastigheden i omstillingen.

Vi mener, at fællesskaber, partnerskaber og de borgernære løsninger er helt afgørende for at lykkes med den grønne omstilling. Derfor vil vi fremover sætte endnu mere fokus på aktivt medborgerskab, det lokale engagement, en vidensbaseret dialog og global ansvarlighed i vores arbejde.

Strategiske målsætninger

Alle skal med i den grønne omstilling

VedvarendeEnergi vil arbejde for at alle dele af civilsamfundet bliver en del af en grøn og retfærdig omstilling – både lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil arbejde med borgerne der hvor de er, og med udgangspunkt i deres konkrete livssituation, uanset om de bor i Mozambique eller Danmark. Vores fokus vil være på at skabe handlemuligheder for dem, som ønsker at være mere aktive i den grønne omstilling.

Baseret på ”Leave no one behind”-princippet vil vi i både dansk og international sammenhæng rette et særligt fokus på de borgere, der ikke ser sig selv som en del af omstillingen eller som ikke er naturligt inkluderede i den. Det vil vi gøre ved at arbejde for at dem, der allerede er engageret i omstillingen, inspirerer dem, der ikke er det, til at blive det.

Vi vil støtte og arbejde for initiativer, der sigter mod at mindske ulighed og splittelse i en verden i forandring ved at sætte fokus på deltagelse, fællesskab og medborgerskab i arbejdet med den grønne omstilling.

Mere dialog, flere nuancer og stillingtagen i den grønne debat

VedvarendeEnergi vil arbejde for at højne vidensniveauet, og skabe en fælles forståelse for kompleksiteten, ansvaret og dilemmaerne omkring klimaproblematikkerne – uden at bruge løftede pegefingre.

Vi vil facilitere en åben og oplyst dialog, der sigter mod at fremme en retfærdig grøn omstilling, hvor alle har mulighed for at bidrage, tage stilling og blive hørt. Denne tilgang vil vi bruge i alt vores arbejde, fra projekter og events til deltagelse i politiske debatter, og til alle målgrupper vi henvender os til – uanset om det er almindelige borgere i en frivilliggruppe eller politikere, som vi debatterer med.

Vi vil arbejde for at facilitere en dialog, hvor vi opfordrer til stillingtagen og refleksion over de større sammenhænge, og hvor vi sætter fokus på kompleksiteten, vidensbaserede tilgange og global ansvarlighed i arbejdet med den grønne omstilling.

Scroll to Top