Hjem > Om os > Strategi > Årsrapporter og økonomi

Økonomi 2021

VedvarendeEnergi har en sund og robust økonomi. Med et årsresultat på 0,48 mio. har vi konsolideret os med en egenkapital på 2,61 mio. Det sikrer, at vi har likvide midler til at håndtere store, fluktuerende projekter.

VedvarendeEnergi er langt overvejende en projektbåret forening. 98 procent af midlerne kommer fra danske og internationale donorer og fonde til konkrete projektaktiviteter, der er med til at omstille samfundet i en mere bæredygtig retning. Vi har en overvægt af internationale projekter – særligt i Syd – mens en mindre andel af vores aktiviteter foregår i Danmark, både på lokalt og nationalt plan.

Det hænger sammen med at klimaforandringerne ikke har nogen nationale grænser – de skaber derimod globale udfordringer, som kræver fælles løsninger til gavn for alle, og en retfærdig fordeling af ressourcer i hele verdenssamfundet.

Derfor prioriterer VedvarendeEnergi i særlig grad vores internationale indsatser, hvor vi handler globalt for at løse de udfordringer, som vi i Danmark er med til at skabe. Samtidigt har vi fokus på at vores arbejde og aktiviteter skal spænde bredt: Fra lokale miljøgrupper, der arbejder med klimaformidling i Danmark til samarbejde med lokale organisationer om klimatilpasningstiltag i Kenya.

Alle aktiviteterne i foreningen varetages af et stort korps af frivillige og ansatte på sekre- tariatet og på EnergiTjenestens fire lokale kontorer samt vores internationale partnere.

VE_Årsrapport_2001_økonomi
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Scroll til toppen