Vi har en plan og du er en del af den VedvarendeEnergi

Organisationen

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at skabe en mere bæredygtig verden og for at få alle med i den grønne omstilling. For at sikre at alle er med, laver vi en række aktiviteter og projekter, som du kan være en del af som frivillig, medlem eller samarbejdspartner.

Vores aktiviteter er spredt ud i forskellige dele af organisationen. Den er opbygget af følgende dele og afdelinger: VedvarendeEnergis sekretariat i Aarhus, vores ungdomsafdeling, UngEnergi, en rådgivningsenhed, EnergiTjenesten, og en række lokale miljø- og energiforeninger samt grønne borgergrupper, der driver reparationsværksteder. Derudover arbejder vi på en række andre aktiviteter og projekter, der alle har et grønt formål.

Som en del af VedvarendeEnergi kan du være frivillig tilknyttet sekretariatet eller vores ungdomsafdeling, hvor du blandt andet kan arbejde med formidling og klimapolitik – eller du kan være med i én af de lokale grupper eller foreninger, som blandt andet arbejder med energi- og miljøpolitik samt reparation. Som medlem får du mulighed for at få indflydelse på arbejdet.

Som samarbejdspartner kan du blandt andet indgå i et projekt i samarbejde med os, som for eksempel de østjyske FGU-skoler gør. I et partnerskab tilpasser vi altid projektet eller aktiviteten, så den skaber værdi både for jer og VedvarendeEnergi – og bringer os tættere på den grønne omstilling.

Herunder kan du få overblik over organisationen, dens afdelinger og det arbejde, vi laver. Du kan også se hvilke aktiviteter, vi laver, og finde det, der passer til dig.

VedvarendeEnergi

Om VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere end 40 år har arbejdet for at fremme ...
Læs mere
UngEnergi på Ungdommens Folkemøde

Ungenergi

UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er et netværk af unge, som arbejder for at samle en hel ...
Læs mere

Lokalforeninger

Lokalforeninger VedvarendeEnergi har tilknyttet en række lokale energi- og miljøforeninger. Foreningerne bliver drevet af frivillige ildsjæle, der bruger ...
Læs mere

Grønne Værksteder

Grønne Værksteder Lokale praksisfællesskaber for alle med interesse for reparationer, genanvendelse, natur og klima Siden 2018 har VedvarendeEnergi ...
Læs mere

EnergiTjenesten

EnergiTjenesten I 2005 blev EnergiTjenesten dannet af organisationerne 'Organisationen for Vedvarende Energi' og 'Samvirkende Energikontorer', der senere fusionerede ...
Læs mere
Scroll to Top