Papir – Ressourcer, anvendelse og affald

Affaldsmængderne i Danmark er stigende – og globalt står det også skidt til: Verdensbanken anslår, at affaldsmængderne på globalt plan vil vokse med 70 procent inden 2050, hvis ikke der gribes ind. I Danmark smider vi så meget affald ud, at vi er europamestre: 813 kg pr. indbygger om året, hvilket er langt over det europæiske gennemsnit på 521 kg.

Heldigvis bliver mere og mere af det affald, vi smider ud, genanvendt, fordi vi affaldssorterer. På den måde sparer vi mange ressourcer: For eksempel sparer vi 2.200-3.000 kg CO2-ækvivalenter for hver gang, vi genanvender 1.000 kg papir. Det svarer til 400 pakker kopipapir. Men det er ikke nok at genanvende vores affald. Vi skal også mindske mængderne – og dermed vores forbrug.

Det sætter vi fokus på i materialet her, hvor vi forklarer sammenhængen mellem affald, forbrug og klimaforandringer – og hvordan vores papirforbrug og genanvendelse spiller ind. Samtidigt er der i materialet lagt op til refleksion og øvelser omkring hvordan man kan have et mere bæredygtigt forbrug og mindske sit affald – til glæde for klimaet.

Udviklingen af dette materiale er støttet af Tuborgfondet. Find alt materialet herunder:

Papir: Opgaver til undervisningsforløb

 

 

Scroll to Top