lokalt bornholm medlem

Borholms Energi– og Miljøforening

Bornholms Miljø- & Energiforening ønsker at fremme en bæredygtige udvikling på Bornholm, der tilgodeser økologisk balance mellem vore menneskelige aktiviteter og de naturlige livs-grundlag på øen, og i det omkringliggende hav.

Derfor ønsker vi også at fremme omstillingen af energiforsyningen på Bornholm, så øen hurtigst muligt bliver selvforsynende med vedvarende energi, samt fremme øens omstilling til en reelt bæredygtig udvikling gennem offentlige initiativer som møder og kampagne aktiviteter, samt at tilbyde uvildig rådgivning og bistand på et højt fagligt grundlag, via initiativer der hurtigst muligt gør øen selvforsynende med vedvarende energi i et for alle bæredygtigt miljø.

Dialog og uvildig rådgivning

Dialog er foreningens vigtigste redskab. Dialogerne søges og føres på et velinformeret grundlag med politiske beslutningstagere, forvaltningen, virksomheder, foreninger og ikke mindst øens almindelige borgere.

Udover samarbejde og medvirken i ø-relevante planlægningsprocesser, er foreningen via EnergiTjenesten Bornholm engageret i konkret og uvildig rådgivning af borgere og institutioner, der ønsker hjælp til analyser af deres energi- og miljømæssige situation, og støtte til at finde de mest realistiske og fordelagtige besparelses- eller omstillingsforanstaltninger.

Fordi foreningen og EnergiTjenesten Bornholm er uafhængig af kommercielle interesser kan EnergiTjenesten både yde en reel og uvildig rådgivning, på et højt fagligt niveau til alle borgere, og samtidig arbejde ud fra klimaets, miljøets og øens interesser på både kort og langt sigt.

I alle sine aktiviteter indtager Miljø- & Energiforeningen et helhedsorienteret perspektiv, der sikrer at alle muligheder – det være sig i overordnede planlægnings- og prioriteringsspørgsmål, eller konkrete investeringer i private ejendomme – indgår i en samlet betragtning og vurdering af hvad der er de bedste løsninger i de konkret situationer.

Aktiviteter og projekter

Bornholms Miljø- og Energiforening afholder forskellige aktiviteter i løbet af året, det være sig både fyraftensmøder, temaaftener, seminarer og vi får besøg af eksterne oplægsholdere indenfor emner som deleøkonomi og energibesparelser.

Vi byder forslag til nye aktiviteter meget velkomne.

Foreningens adresse og kontor:

Bornholms Miljø & Energiforening / Energitjenesten Bornholm
Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken)
Gl. Rønnevej 17a, DK-3730 Nexø

Vil du være med?

Du kan enten vælge at blive medlem hos VedvarendeEnergi, eller kun at være medlem hos miljøforeningen Bornholm, her er kontingenten:

300 kr. for private (+ 150 kr. for hver yderligere person i samme husstand, der ønsker medlemskab)

500 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder

Hvis du vil være medlem af VedvarendeEnergi, så klick her:

Scroll to Top