lokal vesthimmerland

Vesthimmerland Energi– og Miljøforening

Vesthimmerlands Energi- og Miljøforening arbejder for at fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling og fremme omstillingen til vedvarende energi, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance.

Det kan ske ved at:

  • yde uvildig bistand og henvise til rådgivning
  • etablere arbejdsgrupper, der arbejder med energi- og miljøspørgsmål
  • foreningen tager initiativ til og igangsætter lokale aktiviteter, der har indhold i forbindelse med foreningens formål

Kontakt

Preben Drastrup

Vil du være med?

Du kan enten vælge at blive medlem hos VedvarendeEnergi, eller kun at være medlem hos miljøforeningen Vendsyssel, her er kontingenten:


• 200 kr. om året for enkeltmedlemmer.
• 250 kr. for foreninger og virksomheder, samt dobbelt familiemedlemskab.

Hvis du vil være medlem af VedvarendeEnergi, så klick her:

Scroll to Top