#RENLUFT

UngEnergi stemmer for ren luft - til fremtidige generationer

#RENLUFT

UngEnergi stemmer for ren luft - til fremtidige generationer

UngEnergi stemmer for

#renluft

Med kampagnen #renluft vil vi gøre opmærksom på luftforurening i Danmark.  

Luftforurening fra kraftværker, brændeovne, biler, busser, skibe og andre kilder, der bruger fossile brændsler, har en ”væsentlig indflydelse på sundhed, natur og klima”, som Aarhus Universitet skriver.* 

Mens din sundhed kan blive påvirket af partikelforurening, kæmper vores natur med for meget kvælstof og vores klima med kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser.  

Den nuværende luftforurening er årsag til omkring 3.500 for tidlige dødsfald i Danmark. En stor del af skadelige emissioner kommer fra udlandet, men danske emissionskilder bidrager stadig til omkring 700 for tidlige dødsfald alene i Danmark.

Stem grønt og få indflydelse

Hvis vi kan reducere vores udledning fra fossile brændsler, kan vi ikke kun forbedre vores helbred, men også begrænse den globale opvarmning og reducere dødsfald og de samfundsøkonomiske omkostninger fra luftforurening.

Du kan gøre dit bidrag med din stemme ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Stem for det parti, der vil begrænse luftforurening og udledning fra fossile brændsler mest.

Den grønne omstilling starter nemlig lokalt, og der kan gøres meget for at begrænse luftforurening og den globale opvarmning til 1,5 grader celsius.

FIND DE GRØNNE

Hvordan finder du de grønne kandidater og partier, der faktisk vil gøre en større indsats mod partikelforurening og den globale opvarmning?

DU HAR TO MULIGHEDER

 1. Kig partiernes valgprogram for din by eller kommune igennem. For at gøre det nemmere for dig selv, kan du søge efter ordne "klima", "grøn" og "bæredygtig" i valgprogrammerne.
 2. Lidt sjovere er det at tage til paneldebatter inden valget, hvor du kan møde partier og kandidater. Prøv fx at stille kandidaterne nogle spørgsmål:- Hvordan vil dit parti reducere partikelforurening og forbedre vores sundhed her i byen/kommunen?
  - Hvordan vil dit parti forbedre den kollektive trafik og udvide grønne transportmidler, fx som elbiler eller delebiler?
  - Hvordan vil dit parti hjælpe mig, men også kommunen, med at reducere vores CO2-udledning?
  - Hvornår og hvordan vil dit parti gøre vores kommune/by CO2-neutral?

 

STEM TIL KOMMUNALVALGET

dce.au.dk

Hvad er luftforurening?

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi fra Aarhus Universitet skriver i sin rapport fra 2016 om helbredseffekter og helbredsomkostninger fra emissionssektorer i Danmark 

De samfundsøkonomiske omkostninger fra luftforurening i Europa er ca. 4.800 mia. kr.  

I Danmark beløber sig de omkostninger på ca. 28 mia. kr. fra den totale luftforurening for år 2013.  

Da de danske kilder til luftforurening bidrager til helbredsomkostninger i Danmark og øvrige Europa med omkring 27,3 mia. kr., får Danmark lige så meget luftforurening fra udlandet, som Danmark eksporterer til udlandet.

10 punkter til inspiration


 • Mindre forbrug og mere genbrug:

  Ved at begrænse forbrug af nyproducerede varer og i stedet købe genbrugsvarer eller låne ting så vidt muligt.

 • Nej til engangsbrug:

  Ved at minimere varer, der kun bruges én enkelt gang eller skal udskiftes efter kort tid, og at sortere det affald du generer, så det genanvendes til nye formål.

 • Gode madvaner:

  Ved at spise måltider, der er regionalt produceret, afspejler de skiftende årstider, og indeholder betydeligt mere grønt end kød.

 • Grøn transport:

  Ved at vælge det mest klimavenlige transportmiddel til arbejde eller ferie, og at vælge feriedestinationer, der kan nås med cykel, tog eller bil.

 • Stem med dine penge:

  Ved i hverdagen, samt ved større investeringer, at bruge dine penge på en social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig måde. Det kan gøres ved at sætte fokus på forskellige mærkninger, som Ø-mærket, Svanemærket, FSC, GOTS eller EU’s energimærke.

 • Mere vedligeholdelse:

  Ved at reparere dine goder så længe som muligt, i stedet for at købe nyt.

 • Dialog som nøgle:

  Ved at gå i dialog med naboer, venner og kollegaer for at motivere dem til en mere klimavenlig hverdag.

 • Bevidst forsyning:

  Ved at tage initiativ til at dyrke egne grøntsager, etablere kompost eller producere egen elektricitet, og ved at skifte til en bank, forsikring, elselskab og/eller pensionsselskab, der har fokus på klimaforandringer og investeringer på en måde, der aktivt reducerer den globale opvarmning.

 • Tilpasning til alle:

  Ved at støtte klimatilpasnings-projekter i de lande, der rammes hårdest af klimaforandringer. Det kan gøres ved at støtte partier, som har fokus på at bevare eller opbygge bæredygtige samfund i de hårdest ramte lande, eller NGO’er, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i disse lande.

 • Stem og bestem!

  Ved at stemme til lokal / kommunal / nationalvalg på partier og politikere, der har den bæredygtige omstilling i højsædet, og at blive aktiv i en NGO, interesseorganisation, fagforening og/eller parti, som arbejder aktivt for at begrænse den globale opvarmning med 1,5 grader celsius.

COUNTDOWN TIL KOMMUNALVALGET

Dag
Time
Minut
Sekund
Scroll to Top