Om VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere end 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng. Det gør vi, fordi klimaforandringerne ikke kender nogen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international – og vores arbejde og aktiviteter spænder bredt:

Vi arbejder blandt andet med lokale miljøgrupper, der har fokus på alt fra lokal energipolitik til ung-til-ung formidling om klima i Danmark. Vi laver også politisk arbejde, som blandt andet involverer at skrive debatindlæg og udarbejde interne oplæg i forbindelse med advocacy-arbejde. Derudover arbejder vi internationalt med en udviklings- og klimadagsorden. Det gør vi blandt andet i flere dele af Afrika, hvor vi samarbejder med lokale organisationer om at skabe bedre forhold og retfærdig fordeling af ressourcer for lokalbefolkningerne.

I alt vores arbejde har vi fokus på konkrete aktiviteter. Det har vi, fordi der skal handles nu – både i din og min hverdag og på politisk plan i lokal, national og global sammenhæng. Vi mener, at alle kan gøre konkrete ting – store som små – der bidrager til en bæredygtig verden. Uanset om du er borger eller politiker, om du er ung eller gammel, om du bor i Danmark eller Kenya – kan du gøre en konkret forskel.

I VedvarendeEnergi har vi fokus på at inddrage alle i den grønne omstilling – og du kan tage del i den forandring vi forsøger at skabe som frivillig, medlem eller partner. Som frivillig kan du blandt andet være en del af et grønt reparationsværksted, ung-til-ung-formidling om klima – eller du kan arbejde med politik og kommunikation. Som medlem får du mulighed for at få indflydelse på vores arbejde, og som partner kan du indgå i et samarbejde med os, der skaber værdi for både din virksomhed og den grønne omstilling.

Vores historie

VedvarendeEnergi blev etableret i 1975. Bag organisationen stod en gruppe ildsjæle, der havde fokus på konkrete løsninger til at omstille den danske energiforsyning til vedvarende energi. Den første oliekrise sad i folks bevidsthed, og samtidig viste de officielle fremskrivninger, at det fremtidige energibehov ville stige kraftigt.

Det etablerede system så atomkraft som en potentiel fremtidig løsning på problemet, men Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), som vi hed dengang, mente, at tiden krævede et grønt paradigmeskifte. Energibesparelser, involvering af lokalbefolkningen og omstilling til vedvarende energi baseret på lokale ressourcer var vores vision om Danmarks fremtidige energiforsyning. Det krævede indsatser på både nationalt og lokalt plan.

Sammen med de lokale energi- og miljøkontorer var OVE en helt central aktør i den del af den danske energibevægelse, der arbejdede med energioplysning til borgerne. Det førte senere til den rådgivningsenhed, der i dag hedder EnergiTjenesten. Sideløbende har vi gennem alle år arbejdet fokuseret med den nationale energipolitiske dagsorden i Danmark.

I 1998 udarbejdede vi som de første en vision for 100% vedvarende energi i Danmark inden år 2030. Den er blevet opdateret flere gange og har dannet grundlag for kvalificerede diskussioner om Danmarks energiforsyning. Midt i 90’erne begyndte vi også at arbejde internationalt, og vi koblede vores erfaringer fra Danmark med konkrete projektaktiviteter i Asien og Afrika. Det handlede om oplysning og introduktion af grønne energiformer, samt involvering af lokale organisationer, borgere og myndigheder.

I starten af 00’erne blev vores internationale arbejde sat ind i en udviklingspolitisk dagsorden, med fokus på fattigdom, energi og miljø. Igennem de sidste 6-7 år har vi arbejdet inden for en bredere klimadagsorden ved at styrke lokale civilsamfundsorganisationers arbejde med at sikre rettigheder til den fattige del af befolkningen, så de bliver en del af den udvikling, der foregår.

I en dansk kontekst har VedvarendeEnergi i de senere år også skiftet fokus: Her ser vi et stigende behov for at arbejde med den energi, der ligger indlejret i vores forbrug, og om vi får alle med i den grønne omstilling. Der er behov for at se energi i en bredere sammenhæng for at opnå en bæredygtig omstilling – for de udfordringer vi står overfor, kan ikke kun løses i en dansk sammenhæng. De kræver initiativ på tværs af landegrænser. VedvarendeEnergi bidrager ved at vi oplyser og engagerer folk, og anviser konkrete løsninger og handlemuligheder. Og vi gør det på en måde, der inddrager alle på tværs af samfundsskel, så omstillingen sker både miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarligt.

 

Vision

”En bæredygtig verden”

Vi ønsker et samfund, der prioriterer miljømæssig balance og økonomisk og social lighed, og hvor vi alle påtager os et medansvar for at opnå det. Vi betragter global ansvarlighed som en forudsætning for at nå en bæredygtig verden.

Mission

Via dialog, involvering og oplysning vil vi søge at påvirke til holdnings- og adfærdsændringer, som fører til den grønne omstilling.

Vores styrke er, at vi i dialogen kan anvise konkrete løsninger, der løser opgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Gennem innovative projekter og partnerskaber fokuserer vi på aktiviteter, der hvor markedet og staten ikke har sine prioriteter. Gennem positiv italesættelse fremmer vi processer, der bidrager til en hurtigere omstilling til et bæredygtigt samfund.

Læs mere om vores aktiviteter

UngEnergi på Ungdommens Folkemøde

Ungenergi

UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er et netværk af unge, som arbejder for at samle en hel ...
Læs mere

Lokalforeninger

Lokalforeninger VedvarendeEnergi har tilknyttet en række lokale energi- og miljøforeninger. Foreningerne bliver drevet af frivillige ildsjæle, der bruger ...
Læs mere

Grønne Værksteder

Grønne Værksteder Lokale praksisfællesskaber for alle med interesse for reparationer, genanvendelse, natur og klima Siden 2018 har VedvarendeEnergi ...
Læs mere

EnergiTjenesten

EnergiTjenesten I 2005 blev EnergiTjenesten dannet af organisationerne 'Organisationen for Vedvarende Energi' og 'Samvirkende Energikontorer', der senere fusionerede ...
Læs mere
Scroll to Top