Hjem > Omlæg Femern-forbindelsen til biltog som under den engelske kanal

Omlæg Femern-forbindelsen til biltog som under den engelske kanal

Forligspartierne bag Femernforbindelsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Konservative) skal en af de nærmeste dage diskutere Femern forbindelsen i lyset af de 4,4 mia. kr mindre tilskud fra EU og den iøvrigt mere anstrængte økonomi, som projektet har (se bl.a. ugebladet Ingeniørens artikler m.m. om projektet).

Frem for at bevilge yderligere 4,4 mia. kr i underskudsgaranti, foreslår VedvarendeEnergi at omlægge projektet til en ren jernbaneforbindelse med hyppgie biltog. Det vil give en besparelse i anlægsomkostningerne, som er langt større end de 4,4 mia. kr, projektets økonomi netop er blevet forringet med.

Med en jernbaneforbindelse med biltog undgår man også en række af de motorvejsanlæg på Femern, der aktuelt er så mange protester over fra tyske miljøfolk. Man kan føre biltoget over Femern og have på-og aflæsning ved den nærmeste motorvej. Desuden vil biltog kunne fortsætte til en motorvej syd for Hamburg, så man som vejtrafikant kan undgå de ofte alvorlige myldretidsproblemer omkring Hamburg.

Med en jernbaneforbindelse med biltog med hastigheder over 100 km/time og afgang hver 15. minut vil der ikke være nogen ændring af rejsetid af betydning for vejtrafikken i forhold til den nu foreslåede motorvejstunnel, for f.eks en rejse mellem København og Hamburg.

Når vi fra VedvarendeEnergi tager stilling til Femern-projektet, er det fordi vi arbejder for en hurtig omstilling til vedvarende energi og for en ansvarlig klimapolitik. En motorvejsforbindelse under Femern vi ligesom andre motorvejsprojekter øge drivhusgasudslippene og er derfor den helt forkerte vej at gå. Da Femernforbindelsen samtidig kan forventes at få så dårlig økonomi at staten skal betale for de udstedte garantier, vil den lægge beslag på statslige midler til dækning af underskud. Det vil kræver milliarder i statslige besparelser eller ekstra skatter.

Derfor opfordrer vi til at politikerne og partierne bag aftalen om Femernforbindelsen viser ansvar, både overfor miljøet og overfor statens budget, og frem for blot at bevilge yderligere 4,4 mia.kr i underskudsgaranti. Der er behov for at undersøge biltogsløsningen og evt. andre billigere og mere miljøvenlige løsninger som alternativer til det nuværende, stadig dyrere motorvejsprojekt.

Scroll til toppen