Omstilling til vedvarende energi kan klares på 10 år, hvis vi vil

Verdens afhængighed af fossile brændstoffer kan udfases i løbet af kun 10 år viser ny forskning fra den store tænketank Sussex Energy Group, som er tilknyttet Sussex University.

Studiet påpeger, gennem analyser af tidligere tiders energirevolutioner, at man ikke må lade forestillinger om fortidens ofte meget langsommelige energiomstillinger diktere vores syn på den omstilling verden nu står overfor. De nuværende faktorer, såsom resurseknaphed, klimaforandringer og teknologiudvikling, bevirker, at den grønne omstilling kan faciliteres på kortere tid end hvad mange forestiller sig.

Selvsagt vil denne omstilling dog kræve politisk handling i form af et globalt og tværfagligt samarbejde, der slår til på alle fronter.

Kilde: ScienceDaily

Scroll to Top