Hjem > Op på hesten igen

Op på hesten igen

Politikerne i Hjørring kommune har fået bløde knæ og sat vindmølleplanlægningen i kommunen på standby, fordi regeringen, via Kræftens Bekæmpelse, har besluttet at iværksætte en undersøgelse, der skal belyse en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger.

I forbindelse med byrådets beslutning tog man samtidig initiativ til at få undersøgt, om en kommune kan være erstatningspligtig, hvis den fortsætter planlægningsarbejdet uden at afvente resultatet af helbredsundersøgelsen.

Hjørring kommune har nu fået svar fra miljøminister Kirsten Grosbøl, der fastslår det, som mange undersøgelser allerede har slået fast, nemlig at der ikke findes videnskabelige undersøgelser, der viser, at støj fra vindmøller har negative helbredseffekter. ”Vores tilgang er derfor, at hverken kommunernes opgaver med vindmøller eller grundlaget for at udføre dem er ændret” slår ministeren fast i brevet til kommunen.

Ministeren skriver videre, at kommunerne derfor ikke vil kunne holdes erstatningsansvarlige, alene fordi kommunerne ikke stiller planlægning af vindmølleområder i bero og ikke gør indsigelser mod opstilling af vindmøller, indtil undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse foreligger. Det gælder, uanset at undersøgelsen senere måtte vise en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter, som rækker udover de genevirkninger, man i dag har kendskab til, og uanset om de nye oplysninger måtte give anledning til fornyet krav om miljømæssige vurderinger (VVM mv.) i forhold til det grundlag, der tilvejebringes på baggrund af den nuværende viden.

Læs mere på vindinfo.dk, der linker til ministerens brev og det notat fra kammeradvokaten, som er indhentet som grundlag for miljøministerens besvarelse af spørgsmålet:

Scroll til toppen