Hjem > Politikkerne lytter ikke til skifergas-protester

Politikkerne lytter ikke til skifergas-protester

Undersøgelse af skifergas i Nordjylland bliver ikke standset af folketinget. Enhedslistens lovforslag (B65) om Forbud imod udvinding af skifergas blev den 30. april 2013 nedstemt af samtlige andre partier i Folketinget.

Med stor forundring kunne man lytte til de forskellige partiers begrundelser for, at man IKKE ville støtte Enhedslistens fremsatte lovforslag om at indføre et forbud imod udvinding af skifergas i Danmark.

Fra Liberal Alliance til SF var alle enige: Det skal undersøges om vi har skifergas i undergrunden. Alle er samtidig enige om, at der IKKE er nogen sammenhæng imellem at udvinde fossile brændsler og udfase brugen af dem…… De kom dog ikke ind på det umoralske og asociale i at udvinde skifergas, når man samtidig prædiker klimapolitik på højeste niveau, når man viser ansigtet ud imod resten af Verden.

Et politisk paradoks, der går ud over klimaet

Det er trist, at man som ganske almindelig borger skal minde politikerne om, at vi faktisk har en mangeårig energipolitik, der kræver udfasning af de fossile brændsler. Vi søger konstant efter en større konsensus i vore nabolande, i EU og globalt. Vi har kæmpet hårdt for den, og alligevel risikerer vi nu at få en situation, hvor vi får en gennemsnitlig temperaturstigning på op til 6 grader. En situation, som vi slet ikke kan gennemskue og formentlig ikke har nogen som helst mulighed for at kontrollere.

Vi har alle et ansvar – også overfor, hvor meget fossilt brændsel, der hentes op fra undergrunden. Hvis vi overhovedet skal have en chance for at nå målet med en gennemsnitlig temperaturstigning på højst 2 grader, skal vi lade 80% af de allerede kendte fossile brændsler blive liggende – uden at udvinde dem.

Det er dog tydeligt, at de danske politikere (Enhedslisten undtaget) ikke mener at Danmark skal være foregangsland på dette punkt.

Geografien er uden betydning – også for borgerne

Hvad enten det handler om udvinding af skifergas i Nordjylland, på Nordsjælland – eller andre steder i Verden, bør vores holdning være den samme. Det handler ikke om, hvorvidt der ”graves” i vores egen baghave – eller om de vil grave i England. Vi bør – uanset beliggenhed – have en fælles holdning til, at der ikke skal satses på udvinding af skifergas.

Når skifergasudvinding trods alt adskiller sig fra udvinding af naturgas fra undergrunden i Nordsøen, er det jo fordi, udvindingen af skifergas skal foregå tæt på borgerne. Her er det nødvendigt at tage endnu større forbehold for de miljømæssige risici end, hvis udvindingen foregår flere hundrede kilometer fra land og i geologiske lag, der ikke er forbundet med drikkevandsboringer. I England er der dialog om skifergasudvinding, der er dialog i Tyskland – og i resten af Europa kommer dialogen stille og roligt.

Danmark sakker bagud

De danske politikere er i denne situation bestemt ikke på forkant med de klimapolitiske hensyn.

Det er grotesk at en økonomisk krise trækker klimapolitikken baglæns – frem for forlæns. Det er flere gange bevist, at der er både store fremtidsmuligheder og mange arbejdspladser forbundet med en grøn energipolitik. Men det er der kun, hvis de politiske signaler er klare og utvetydige. Når politikerne vakler og ønsker udvinding af skifergas, så tvivler investorerne jo på, at signalerne omkring udfasningen af de fossile brændsler i 2050 er alvorligt ment.

Scroll til toppen