Hjem > Pressemeddelelse: El- og varmeforsyningen må ikke ende i TDC-skandale

Pressemeddelelse: El- og varmeforsyningen må ikke ende i TDC-skandale

Pressemeddelelse d. 25.08.2016  

 

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi advarer:

El- og varmeforsyningen må ikke ende i TDC-skandale  

 

Får multinationale selskaber i sidste ende lov til at købe sig så langt ind på den danske forsyningssektor, at de kommer til at eje forbrugernes eneste forbindelse til el og varme, kan vi havne i en situation, der ikke ligger langt fra den, der ramte TDC, da udenlandske kapitalfonde opkøbte telekoncernen. Det mener miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

”Vi mener, at den enkelte forbrugers interesse som borger skal sikres i forsyningsstrategien. Det er et skrækscenarie, at kommunerne omdanner forsyningssektoren til aktieselskaber og sælger dem til multinationale selskaber, som derved får et dræn både i borgernes bolig-og privatøkonomi. Forsyningsstrategien skal med andre ord ikke give lov til at begå samme fejl, som staten begik, da den solgte TDC´s rå kobber til amerikanske kapitalfonde” siger Bodil Kornbek, der er formand for VedvarendeEnergi

Baggrunden er, at Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den 22. august offentliggjorde en konsulentrapport, som skal danne grundlag for den forsyningsstrategi, regeringen vil offentliggøre i løbet af efteråret. Ministeren sagde i den forbindelse: ”Ved at gøre tingene bedre og mere effektivt kan vi give de danske husholdninger flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinje, så det vil jeg selvfølgelig arbejde for”. Et af rapportens 19 forslag er netop at gennemføre udskillelse til privatretlig selskabsform altså aktieselskaber frem for (fælles)kommunal forvaltning.

At pensionskasser kan blive en del af løsningen på den fremtidige el- og varmeforsyning, stiller VedvarendeEnergi sig åbent over for. Men det er en forudsætning, at den lokale forankring omkring energiforsyningen får sikker grund under fødderne:

”Der skal arbejdes konstruktivt på modeller, som sikrer den lokale forankring af det naturlige monopol, forsyningssektoren er”. siger Bodil Kornbek. ”Samtidigt skal vi give mulighed for at udvikle de løsninger, der gør, at den danske førerposition på grøn teknologi styrkes og skaleres op til at møde klimakrisen. En hurtig omstilling til vedvarende energi skal iværksættes nu.  Pensionskasser, der tænker langsigtet, og som risikerer store tab, hvis ikke klimaændringerne kommer under kontrol, kan bidrage hertil”.

”Mange af de investeringer, der gøres i forsyningssektoren nu, vil holde længere end til midten af århundredet, hvor verden efter Paris-aftalen har nået et mål om ingen emissioner. Det er vigtigt, at forsyningsstrategien sikrer, at alle investeringer peger frem mod det mål”,  slutter Bodil Kornbek. VedvarendeEnergi vil nu sætte sig yderligere ind i rapporten og ser frem at deltage i processen omkring forsyningsstrategien.

 

For yderligere oplysninger:

Claus Christensen, VedvarendeEnergi. Tlf. 36 98 61 13

 

 

Pressemeddelelse

D: 25.08.2016

 

 

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi advarer:

El- og varmeforsyningen må ikke ende i TDC-skandale

 

 

 


Får multinationale selskaber i sidste ende lov til at købe sig så langt ind på den danske forsyningssektor, at de kommer til at eje forbrugernes eneste forbindelse til el og varme, kan vi havne i en situation, der ikke ligger langt fra den, der ramte TDC, da udenlandske kapitalfonde opkøbte telekoncernen. Det mener miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

”Vi mener, at den enkelte forbrugers interesse som borger skal sikres i forsyningsstrategien. Det er et skrækscenarie, at kommunerne omdanner forsyningssektoren til aktieselskaber og sælger dem til multinationale selskaber, som derved får et dræn både i borgernes bolig-og privatøkonomi. Forsyningsstrategien skal med andre ord ikke give lov til at begå samme fejl, som staten begik, da den solgte TDC´s rå kobber til amerikanske kapitalfonde” siger Bodil Kornbek, der er formand for VedvarendeEnergi

Baggrunden er, at Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den 22. august offentliggjorde en konsulentrapport, som skal danne grundlag for den forsyningsstrategi, regeringen vil offentliggøre i løbet af efteråret. Ministeren sagde i den forbindelse: ”Ved at gøre tingene bedre og mere effektivt kan vi give de danske husholdninger flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinje, så det vil jeg selvfølgelig arbejde for”. Et af rapportens 19 forslag er netop at gennemføre udskillelse til privatretlig selskabsform altså aktieselskaber frem for (fælles)kommunal forvaltning.

At pensionskasser kan blive en del af løsningen på den fremtidige el- og varmeforsyning, stiller VedvarendeEnergi sig åbent over for. Men det er en forudsætning, at den lokale forankring omkring energiforsyningen får sikker grund under fødderne:

”Der skal arbejdes konstruktivt på modeller, som sikrer den lokale forankring af det naturlige monopol, forsyningssektoren er”. siger Bodil Kornbek. ”Samtidigt skal vi give mulighed for at udvikle de løsninger, der gør, at den danske førerposition på grøn teknologi styrkes og skaleres op til at møde klimakrisen. En hurtig omstilling til vedvarende energi skal iværksættes nu.  Pensionskasser, der tænker langsigtet, og som risikerer store tab, hvis ikke klimaændringerne kommer under kontrol, kan bidrage hertil”.

”Mange af de investeringer, der gøres i forsyningssektoren nu, vil holde længere end til midten af århundredet, hvor verden efter Paris-aftalen har nået et mål om ingen emissioner. Det er vigtigt, at forsyningsstrategien sikrer, at alle investeringer peger frem mod det mål”,  slutter Bodil Kornbek. VedvarendeEnergi vil nu sætte sig yderligere ind i rapporten og ser frem at deltage i processen omkring forsyningsstrategien.

For yderligere oplysninger:
Claus Christensen, VedvarendeEnergi. Tlf. 36 98 61 13VedvarendeEnergi
Klosterport 4E, 1. sal
DK 8000 Aarhus C
T: +45 86 76 04 44
M: ve@ve.dk
www.ve.dk

 

Om forfatteren