Hjem > PRESSEMEDDELELSE: International atomaffaldskonference på Christiansborg

PRESSEMEDDELELSE: International atomaffaldskonference på Christiansborg

PRESSEMEDDELELSE: København, Aarhus og Hurup d. 26/3 2015.

International atomaffaldskonference på Christiansborg indikerer, at det danske slutdepotprojekt for lav- og mellemradioaktivt affald er problematisk.

Tirsdag d. 24. marts afholdt seks miljøorganisationer en international konference i Fællessalen på Christiansborg om de miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser af det danske slutdepotkoncept for lav- og mellemradioaktivt affald fra Risø.

Konceptet er i de senere år blevet stærkt kritiseret af udenlandske eksperter og myndigheder og under konferencen fremlagde nogle af de førende kritikere fra Miljöorganisationernes Kärnavfallsgranskning, MKG (Sverige), og Öko-Institut (Tyskland) deres synspunkter.

Blandt tilhørerne var repræsentanter for forskningsinstitutioner, kommunale forvaltninger, borgergrupper mod atomaffald, NGOer, skrevne og elektroniske medier, borgmestre og medlemmer af Folketinget.

Konferencen efterlod det hovedindtryk, at det danske slutdepotkoncept er fejlbehæftet, ikke lever op til internationale sikkerhedsstandarder og at den lokaliseringsproces for atomaffaldsdepotet, der har medført at fem omegnskommuner er blevet udpeget som mulige værtssteder for atomaffaldsdepotet, bør gå om.

Direktøren for MKG, Johan Swahn, sammenlignede den svenske atomaffaldsproces med den danske, og slog fast, at den internationale kritik af det danske slutdepotkoncept bør tages alvorligt. Eftersom man i Sverige har overstået mange af de samme problemer, som man i Danmark kæmper med for øjeblikket, vil de danske myndigheder kunne drage fordel af at samarbejde med de svenske.

Lederen af Öko-Instituts Afdeling for Nuklearteknik og Anlægssikkerhed, Beate Kallenbach-Herbert, sammenlignede det tyske atomaffaldsprogram med det danske og nævnte eksempler på ting, man kunne profitere af i Danmark. Seniorforsker ved Öko-Institut, Gerhard Schmidt, der har været kritiseret af Dansk Dekommissionering og Sundhedsministeriet, fremlagde sine analyser af det danske atomaffaldsinventar og slutdepotkonceptet. Iflg. disse er stort set intet af det danske radioaktive affald fra Risø ufarligt efter de 300 år, slutdepotet er beregnet til at skulle vare, hvad der betyder, at det ikke kan placeres i det planlagte slutdepot. Kritikken fra de danske myndigheder blev tilbagevist i den efterfølgende paneldebat mellem de internationale eksperter, hvor Gerhard Schmidt påpegede, at myndighederne ikke har forholdt sig til hans vigtigste kritikpunkter.

Under paneldebatten mellem Flemming Møller Mortensen (S) og Sophie Løhde (V) fra Folketinget, Hans Luunbjerg, borgmester fra Kerteminde, og Søren Vester fra borgergruppen mod atomaffald i Skive, blev fordele og ulemper ved henholdsvis et slutdepot og et mellemlager vejet op imod hinanden. Alle var enige om, at uanset hvad, der bliver valgt om et år, bør det blive den sikrest mulige løsning.

Chairen, den tidligere formand for det svenske Kärnavfallsrådet, Torsten Carlsson, sluttede konferencen af med en opfordring om et tættere og mere tillidsfuldt samarbejde på atomaffaldsområdet mellem de ansvarlige myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet.

”Hvis nogen har været i tvivl om, hvorvidt det danske slutdepotkoncept for radioaktivt affald er fejlbehæftet og ikke lever op til internationale sikkerhedsstandarder, må denne tvivl nu være manet i jorden”, udtaler Palle Bendsen fra NOAHs Urangruppe. ”Kritikken fra de internationale eksperter er helt éntydig og efterlader ingen plads for fortolkning. I betragtning af, at den understøttes af en lang række høringssvar fra udenlandske myndigheder i forbindelse med den strategiske miljøvurdering af slutdepotkonceptet, er det på tide, at de danske myndigheder vågner op. Ikke blot må det nuværende slutdepotkoncept tages af bordet, men hele processen for at finde et værtssted for atomaffaldsdepotet i en af de fem udpegede kommuner bør standses øjeblikkeligt”.

”Det er i alles interesse, at de ansvarlige danske myndigheder reagerer på anbefalingerne fra de internationale eksperter”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Alle dele af civilsamfundet – kommuner, NGOer og borgergrupper – bør involveres langt mere i atomaffaldsprocessen, end det hidtil har været tilfældet. Herudover har ikke blot den tidligere formand for det svenske Kärnavfallsrådet anbefalet et mere nært forhold mellem de danske og svenske myndigheder. Også Kärnavfallsrådet selv plæderer for et dansk samarbejde med den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, og den finske Strålebeskyttelsesautoritet, STUK, eftersom disse har mere erfaring med atomaffaldsdeponering, end vi har her i Danmark. Dette bør ske så hurtigt som muligt”.

Om forfatteren

Scroll to Top