Pressemeddelelse: Skal vi tænde lys om dagen?

Skal vi nu tænde for alt lyset og vaskemaskinen midt om dagen? Det vil være konsekvensen af klimaministeriets forslag til en ny solcellestrategi. Klimaministeren synes, det går for stærkt med solcellerne. Derfor et indgreb, men indgrebet er dårligt håndværk,

mener den grønne organisation VedvarendeEnergi.

Modsat effekt

Resultatet af udkastet bliver, at husejerne vil bruge strøm på det tidspunkt, hvor deres solceller producerer, i stedet for – som nu – hvor de kan spare strømmen op på elnettet og bruge den senere. Klimaministerens hensigt er, at vi skal bruge mere strøm, når solceller og vindmøller producerer mest. Men VedvarendeEnergi mener, at udkastet vil virke stik modsat: ”Af gode grunde producerer solceller strøm om dagen, hvor der også er det største elforbrug i samfundet. Vi skal derfor ikke bruge mere strøm om dagen, men mindre”, siger Marianne Bender, formand i VedvarendeEnergi.

Solcelleejeren skal bruge 70% selv

Samtidig forringes støtten: En beregning fra VedvarendeEnergi viser, at solcelleejere, med de nye regler, skal bruge 70% af den strøm, de selv producerer for at have betalt solcelleanlægget tilbage på 10 år, hvilket er målsætningen i klimaministerens forslag. Men 70% er helt urealistisk og konsekvensen bliver, at solceller vil blive meget dyrere, mener VedvarendeEnergi. Realistisk set vil en solcelleejer kunne bruge mellem 15-30 % selv, hvilket giver en tilbagebetalingstid på ca. 15 år.

Havvindmøller skal ikke betale for solceller

Klimaministeren vil finde pengene til ændringerne i nettomålerordningen ved at forsinke havvindmølleprojekter. Dette er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt, siger Marianne Bender: ”Vi får mere grøn strøm for pengene med havvindmøller, mens solceller er et godt, men dyrere supplement. Vi kan ikke undvære nogen af delene, hvis vi skal nå vores klimamål.”

Ingen ændringer med tilbagevirkende kraft

Klimaministeren udtalte i efteråret: ”Vi kommer ikke til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft”. Men det gør udkastet faktisk, da betingelserne også ændres for solcelleanlæg, som allerede er installeret.

VedvarendeEnergi mener, at selv om Klimaministeren formentlig vurderer, at ordningen har været for fordelagtig, så er det for det første en uskik at regulere med tilbagevirkende kraft. For det andet er det dybt problematisk, at udskyde havvindmøllerne og dermed lade klimaet betale for solcellerne. Og for det tredje skal nye regler sikre, at vi bruger mindre strøm om dagen, ikke mere.

For yderligere information, kontakt Marianne Bender: mb@ve.dk eller tlf: 21 21 32 88

Scroll to Top