Hjem > Pris på en bæredygtig fremtid

Pris på en bæredygtig fremtid

 

Det er teknisk muligt at konstruere et energisystem, der ikke er baseret på kul, olie og naturgas. Det fremgår af Energistyrelsens rapport ”Energiscenarier for 2020, 2035 og 2050” , som opgør meromkostningerne ved at have en fossilfri energiforsyning til mellem 6 og 29 mia. kr. i 2050 – afhængigt af, hvilket grønt energisystem, der vælges.

 

Når vi, i Vendsyssel Energi- og Miljøforeningen, hver dag arbejder på at fremme vindenergi og begrænse udvinding af olie og naturgas, er det godt at vide, at en grøn omstilling i 2050 også er teknisk og økonomisk muligt.

 

I rapporten er der opstillet 4 scenarier. Det billigste scenarie er, hvor biomasse anvendes i kombination med vindenergi. Da en grøn omstilling vil tage tid skal der træffes valg om, hvilken retning vi skal bevæge os ad efter 2020. Skal det fremtidige energisystem være et elbaseret vindkraftsystem eller et brændselsbaseret biomassesystem?

Et vindbaseret, gennemelektrificeret system, vil have god brændselsforsyningssikkerhed, men vil være udfordret på elforsyningssikkerheden, når vinden ikke blæser.

Omvendt vil et bioenergibaseret system kræve stor import af biomasse og være udfordret på brændselsforsyningssikkerheden og bæredygtigheden skrives der i rapporten.

 

 

Scroll til toppen