Hjem > Regeringen fremsætter lovforslag om solceller

Regeringen fremsætter lovforslag om solceller

Regeringen fremsætter i dag – tirsdag den 20. november – et lovforslag om en fremtidig ordning for solceller. Det betyder, at sidste uges aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er trådt i kraft.

Hvis man senest den 19. november 2012 har indgået en bindende aftale om at købe et solcelleanlæg, er man på den gamle støtteordning, såfremt to supplerende kriterier er opfyldt.

  • Netselskabet skal modtage en anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslaget er fremsat – det vil sige 20. december 2012 (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet.dk’s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret).
  • Anlægget skal være nettilsluttet senest seks måneder efter lovforslaget er fremsat – det vil sige 20. maj 2013.

Hvis man opfylder alle de ovennævnte betingelser, vil man være på den årsbaserede nettomålerordning i 20 år.

Hvis man investerer i solcelleanlæg fra i dag, vil man være på en timebaseret nettomålerordning. Det betyder, at man slipper for at betale afgifter, tariffer og PSO af den strøm, man bruger inden for den time, hvor den er produceret. For strøm, der bliver sendt ud på elnettet, vil solcelleejeren modtage 1,30 kr. pr. kWh, hvis anlægget bliver etableret inden udgangen af 2013.

Fællesanlæg i f.eks. boligforeninger, der ikke kan nettoafregne andet end fællesforbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 1,45 kr/kWh, hvis anlægget bliver etableret i 2013.

Kilde: kemin.dk

Om forfatteren

Scroll to Top