Hjem > Saglig vindkraftdebat, tak

Saglig vindkraftdebat, tak

Vindkraft er i Danmark et væsentligt element i omstillingen til et samfund baseret på vedvarende energi. Og de kystnære møller har, ligesom landmøllerne, mulighed for at gøre omstillingen billigere end at fortsætte med fossil energi. Alligevel hoverer JP Aarhus’ leder 1/10 over, at det foreslåede vindmølleprojekt Havvind Aarhus Bugt nu bliver udskudt, måske opgivet. I den forbindelse får JP på lederplan præsenteret en så lang liste af usandheder, at det kalder på en kommentar.

Det starter allerede i overskriften, der lyder ”Mejlflak reddet”, selv om møllerne ikke skulle stå på det fredede Mejlflak, hvor en unik havbund er med til at bevare meget af det naturlige liv i Aarhusbugten, der i dag er stærkt reduceret grundet stenfiskeri og sejlads. Møllerne ville have skabt kunstige stenrev omkring fundamenterne, som kunne have givet havets dyr en tiltrængt udvidelse af deres helle på Mejlflak.

Lederen fortsætter med at harcelere over visuel forurening, skønt møllerne for de fleste mennesker vil syne langt mindre end f.eks. de store kraner på Aarhus Havn, som JP Aarhus mig bekendt aldrig har kritiseret for deres ”visuelle forurening” af det historiske Aarhus.

Næste punkt i kritikken er, at de kystnære møller ville være dyre for skatteyderne. For det første er det primært elforbrugerne, ikke skatteyderne, der betaler den bonus, som møllerne i Aarhus-bugten kan få.

For det andet reducerer møllerne elmarkedsprisen for forbrugerne, så for de foreslåede kystnære møller og for landmøller kommer omkring halvdelen af elforbrugernes betaling tilbage i form af sparet elregning.

Det er de store havmølleparker langt fra land, særligt parken ved Anholt, der koster for elforbrugerne, ikke projekter som Havvind Aarhus Bugt.

Lederen fortsætter med at påstå, at prisen for møllerne kan læses i elprisstatistikkerne. Intet kunne være mere forkert.

Det er kun, når man medregner den høje danske elafgift, at elprisen er høj i Danmark. Og elafgiften går som nævnt ikke til at betale for vindkraften; Eurostats elpriser for industrier, der bruger over 500.000 kWh/år, og som ikke betaler afgift, viser, at de danske elpriser i 2014, inkl. betaling til vindmøllerne, var femtelavest blandt de 28 EU-lande.
100 pct. vedvarende i 2030

Lederen slutter med en lang række påstande om Aarhus Kommunes ambitioner om at blive CO2-fri, som viser, at lederskribenten ikke har læst, eller i det mindste ikke forstået, Aarhus Kommunes planer om at reducere CO2-udslippene i kommunen.

Hvis JP Aarhus’ leder, som påstået, ønsker debat om vindkraft på et sagligt grundlag, er den aktuelle leder en meget dårligt start.

Vi har fra VedvarendeEnergi fremlagt forslag for, hvordan en hurtig omstilling til 100 pct. vedvarende energi kan give både billigere energi i 2030, mere beskæftigelse, et renere miljø, og først og fremmest et meget lavere CO2-udslip. Lad os diskutere på basis af sådanne saglige planer, ikke ved at stable usandhed på usandhed.

Af Gunnar Boye Olesen, miljøorganisationen, VedvarendeEnergi, Klosterport 4E, Aarhus C – kontakt på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen