Hjem > Skifergastruslen er ikke stoppet endnu

Skifergastruslen er ikke stoppet endnu

Det nordjyske slag er vundet, men kampen mod skifergas i hele Danmark fortsætter. Energiselskabet Total har indstillet boringerne efter skifergas i Nordjylland, fordi de ikke kunne finde tilstrækkelig gas i undergrunden. Total har stadig licens til at bore efter skifergas, og kan derfor bore et nyt sted i Nordjylland eller Nordsjælland, hvis de har lyst.

Næste skridt for Energiminister Lars Christian Lilleholt er at undersøge den indvirkning skifergasboringer har på mennesker og natur. Energiministeren burde kigge mod USA, hvor skifergaseventyret kører for fuld kraft. Her viser amerikanske undersøgelser, at op mod 9% af alle skiferboringer har skadelig indvirkning på miljøet, når der via fracking bruges mio. liter ferskvand på at pumpe store mængder kemikalier ned i undergrunden. Men lige så vigtigt, så er investeringen i fossile gasser som skifer med til at bremse omstillingen til 100% vedvarende energi. De fossile energikilder skal blive i jorden, hvis vi skal gøre nogen forhåbninger om at stoppe klimaforandringerne. Og omstillingen skal helst ske inden 2030.

I Holland er man længere fremme i vurderingerne af de miljøskadelige effekter skifergasboringerne potentielt har. Derfor traf man fornylig en beslutning om at sætte skifergas på pause de næste 5 år, indtil man har tiltrækkelig viden om den miljømæssige forsvarlighed ved skiferboringer. Man kan derfor undre sig over, hvorfor de danske politikere ikke følger den hollandske model og forbyder skifergas i en fastlagt periode.

Total tog beslutningen om at stoppe boringerne, ikke politikerne. Slaget er vundet, men det er vigtigt at presset på politikerne fortsætter, så skifergas forbydes i fremtiden.

Bodil Kornbek, formand for VedvarendeEnergi

Scroll til toppen