lokalt vendsyssel sol over Dronninglund
Hjem > Sol over Dronninglund
lokalt vendsyssel sol over Dronninglund

Sol over Dronninglund

lokalt vendsyssel sol over Dronninglund
Dronninglund Fjernvarme indviede den 2. maj verdens største solvarmeanlæg, der producerer fjernvarme til byen.

Arbejdet med at etablere anlægget begyndte tilbage i 2007, så solvarmeanlægget har været længe under vejs med mange udfordringer.

”Solvarmeanlægget er vores bidrag til nedbringelse af den globale opvarmning”, sagde Carsten Møller Nielsen, formand for Dronninglund Fjernvarme ved indvielsen.

Det var klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, der forestod indvielsen, hvor han bl.a. sagde: ”Det vi ser her vil være sund fornuft rigtigt mange steder rundt i landet. Nu er der mulighed for at se, hvordan det kan gøres.”

Altid et skridt foran

Dronninglund Fjernvarme var i 1989 det første danske fjernvarmeværk, som fik installeret gasdrevne motorer til el- og varmeproduktion. Knap 20 år senere stod det klart for fjernvarmeværkets bestyrelse og forbrugerne, at naturgassen med tiden skulle udskiftes med vedvarende energikilder.

Anlægget består af solfangerpaneler, der er serieforbundet med 21 solfangere i hver række. Rækkerne er opdelt i 2 store felter, som er forbundet til hver sin varmeveksler. Varmeveksler og pumper står i solvarmecentralen, i en gammel grusgrav lige ved siden af varmelageret. Pumperne sørger for, hvor meget vand der løber igennem solfangerne, alt efter solens energitilførsel. Fra solvarmecentralen bliver solvarmen ført i varmerør frem til fjernvarmecentralen i Dronninglund by. På fjernvarmecentralen er der opsat en absorptionsvarmepumpe, som er drevet af varmt vand fra en biokedel. Varmepumpen tager varmen fra solvarmelagret, når temperaturen har et vist niveau.

At anlægget er blevet så stort, skyldes det store sæsonlager, der gør det muligt at dække op mod 50 % af byens varmeforbrug med solvarme.
Etableringen af solvarmeanlægget var hjulpet godt på vej at et tilskud, uden hvilket anlægget ikke var blevet til noget. Nu kan erfaringerne fra udviklingen af solvarmeanlægget være med til at bringe prisen ned for de næste anlæg.

På hjemmesiden www.solvarmedata.dk kan man følge de store solvarmeanlægs varmeproduktion på nærmeste hold.

Fakta om anlægget

Antal solfangere: 2.982 stk.
Samlet areal: 37.573 m2
Varmelager: 62.000 m3 vand
Max. Produktion: 26 MW
Årlig produktion: 17.453 MWh
Pris: 104 mio. kr.
Tilskud: ca. 20 mio. kr.

 

Scroll til toppen