Hjem > Hjørring Kommune: Stort biogasanlæg på vej ved Vrå

Hjørring Kommune: Stort biogasanlæg på vej ved Vrå

På byrådsmødet i Hjørring d. 24. april, stemte et flertal i byrådet for det plangrundlagog de myndighedsgodkendelser, som skal bane vejen for opførelsen af et af Danmarks største biogasanlæg. Projekt sætter igen gang i Hjørrings Kommunes bidrag til grøn omstilling efter at kommunen har sat vindmølleplanlægningen på standby, fordi kommunalpolitikerne ønsker at afvente en undersøgelse om vindmøllernes sundhedsmæssige påvirkning.

Biogasanlægget kommer til at behandle 300.000 ton biomasse om året, heraf kommer 88 procent fra gylle, hvor den drivhusskadelige metangas vil bidrage til klimaforandringerne med 21 gange CO2 påvirkningen uden at have gjort nytte som energi først. Omregnet til CO2 vil det ifølge Grøngas hjemmeside spare miljøet for ca. 25.000 ton om året.

I Vendsyssel Energi- og Miljøforenings optik er biogas en fornybar energiform. Ønsker vi i Danmark fortsat at bibeholde en alt for stor animalsk produktion, som vi er modstander af, fordi kødproduktionen ikke er bæredygtig og har alt for stor omkostninger for miljøet i Danmark og globalt. Når det er sagt, er det vigtigt, at vi behandler affaldsproduktet gylle mest miljømæssigt korrekt, og det er ved at afgasse gyllen, sammen med en eventuelt separering af næringsstofferne.

Vores holdning er så længe, hver borger i Vendsyssel omsætter 48 kg kød årligt, som resten af danskerne og vi ønsker de arbejdspladser som kødproduktionen bidrager med, må vi også acceptere biogasanlæg placeret bedst muligt i det åbne land. Derudover skal biogasanlæg ligesom andre virksomheder overholde de krav, der stilles i miljøgodkendelsen. Det gælder blandt andet lugt, støj og støv.

Endelig kan afgasset gylle potentialet i Danmark, hjælpe med til omstilling til vedvarende energi i 2050, samt sikre forsyning af gas, når naturgassen fra danske gasfelter falder og folketinget er kommet til fornuft og har forbudt udvinding af skifergas.

Selskabet bag anlægget, GrønGas Partner A/S, forventer at igangsætte etableringen af anlægget i løbet af sommeren 2014.

Læs mere HER

Scroll til toppen